Girişimcilik Haberleri

Malatyalı girişimcilerin adresi olacağız

Malatya 2’nci OSB İş Geliştirme Merkezi MİŞGEM hizmete girdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde kurulan MİŞGEM, kentteki küçük ve orta boyutlu işletmelerle, girişimciler için adres obuayı hedefliyor.

Malatya 2’nci OSB İş Geliştirme Merkezi

İŞGEM’ler (Iş Geliştirme Merkezleri) ‘KOBÎ fidanlığı’ olarak yeni girişimcileri yetiştirme ve piyasaya alıştırma rolü üstlenen destek kurumla-n olarak tanımlanıyor. Bu doğrultuda Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kumlan Malatya 2’nci OSB IŞGEM, yol göstermek, kiralık alan tahsis etmek, pazarlama dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç için danışmanlık yapmak, eğitim programları düzenlemek ve iş planlan hazırlamaya yardımcı olmak misyonuyla yeni girişimcilere geniş kapsamlı destekler sağlıyor.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, projeyle KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet edebilirliğinin artırılmasının ve ilgili bölgelerde yerel ekonomik gelişime katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söylüyor. Altun, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Seçili Yörelerde Üç Yeni İşgem Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Ağ Oluşturulması Projesi hakkında bilgi verir misiniz?

Proje ile Kastamonu, Malatya ve Tokat illerinde İŞGEM’ler kuruldu. Bu kapsamda IŞGEM binalarının inşası, binalar için bilgi teknolojisi altyapısının oluşturulması ve ofis mobilya ekipmanlarının alınması sağlandı. Ayrıca daha odaklanmış, uzmanlaşmış, kapsamlı girişimcilik destek mekanizmalarım yaygınlaştırmak ve geliştirmek; bunun yanı sıra yeni ve var olan inkübatörler (kuluçka merkezi/ÎŞGEM’ler) arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetleri verildi. Bu hizmetlerin verilmesine de halihazırda devam ediliyor.

Proje ile neler hedefleniyor?

Proje, Rekabetçi Sektörler Programı altında uygulanan projelerimizden biri. KOS-GEB tarafından sunulan projeyle, işe yeni başlayan işletmelerin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi ile KOBÎ’lerin ve girişimcilerin rekabet edebilirliğinin artınlma-sı ve ilgili bölgelerde yerel ekonomik gelişime katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında girişimcilere ne gibi destekler veriliyor?

ÎŞGEM’lerde başvuru noktasından başlamak üzere girişimci adaylarına çeşitli danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ön kuluçkalama hizmetleri kapsamında girişimci adaylarının iş fikirleri değerlendirilip, uygun olanlar detaylı bir çalışmadan sonra uygulanabilir bir model olarak şekillendiriliyor.Girişimcilere KOSGEB’e başvuru ve iş planı hazırlama danışmanlığı, çeşitli finans kaynaklarına erişim olanakları, kurumsal kimlik hazırlama ve tanıtım desteğinin yanı sıra pazarlama, satış, müşteri ilişkileri yönetimi, finansman ve büt-çeleme konularında da eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Kiralama bedelleri nedir?

Kiralar rayiç bedeller baz alınarak ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 20 ve üçüncü yıl ise yüzde 10 indirim sağlanarak hesaplanıyor. Bu çerçevede ilk yıl için aylık kira giriş katında metrekare başına 5 TL, birinci katta 4 TL ve bodrumda ise 3 TL.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu