Girişimcilik Haberleri

Girişimci hızlandırma programları

Dünya genelinde accelerators olarak tanımlanan girişimci hızlandırma programları, start up’larm nakit akışında artıya geçmiş, müşteri sayısı artan, büyüyen girişimlere dönüşmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu tür programlar sayesinde şirketler uzun sürelerde elde edebilecekleri imkanlara hızla sahip olabiliyor. Start up’lar programlar sürecinde kendilerini her anlamda geliştirme olanağı da yakalıyor bu sayede. Eğitimlerden mentor desteğine, Silikon Vadisi’ndeki yatırımcılarla tanışmadan prototip ürün geliştirmeye kadar pek çok olanak sunan 25 hızlandırma programını araştırdık.


Girişimcilik Avrupa ve Amerika’da geçtiğimiz 10 yıl içerisinde en çok desteklenen alanlardan biri oldu. ABD’nin açıkladığı rakamlarda son bir yıl içinde kurulmuş şirketler, çalışan nüfusun yüzde 15’ine iş yaratmış durumda. Özellikle bu işlerin global ölçeğe taşınmasını da düşündüğümüzde girişimcilik hem işsizlik için hem de ülkenin ihracatı için oldukça önemli bir dikey.

Bu anlamda özellikle erken aşama olarak adlandırılan tohum girişimcilerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Türkiye’de de son birkaç yıldır gerek üniversiteler, gerek bankalar, gerekse özel kuruluşlardan oluşan önemli paydaşlar, özellikler erken aşama girişimleri hızlandırma programlarıyla ücretsiz olarak destekliyor. Hızlandırma programlan özellikle yüksek katma değerli tekde sunduğu eğitimlede de bir hızlandırma programı özelliği taşıyor. ITÜ Çekirdek’in ön etap elemesi kapsamında projelerin teknolojik ve inova-tif niteliği, ticarileşebilme potansiyeli, ekibin nitelikleri gibi özellikler göz önünde bulunduruluyor. Ön etap elemesi sonucunda girişimler Ön Kuluçka adı verilen sürece kabul ediliyor.

Başarılı ekipler İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’ne dahil edilerek bir yıl boyunca ücretsiz olarak Kuluçka Merkezi’nin sunduğu olanaklardan yararlanabiliyor. İTÜ ARI Teknokent İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, “Geçen yıl 250 proje ön kuluçkaya kabul edildi. 70 tanesi yarı finale çıktı. 20 tanesi Big Bang sahnesinde jüri karşısına çıktı. Bu yıl hedefimiz 2015’te aldığımız başvuru sayısını ileriye taşımak olacak” diye konuşuyor.

girisimci yetistiren program

ABD’DE PROGRAM

İTÜ ARI Teknokent’in bir diğer hızlandırma programı olan İTÜ GATE Uluslararası Girişimcilik Hızlandırma Programı geçen yıl hayata geçirildi. Program kapsamında firmalara ABD’den gelen eğitmenler tarafından iki aylık eğitimler veriliyor. Eğitim ve hazırlık kampı sonrası firmalar öncelikle İstanbul’da yapılan Demo Day kapsamında firmalarını tanıttıkları sunumları yapıyor. Ardından seçilen şirketler San Francisco ve Chicago’da programa devam ediyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent ekosisteminden gerek Türkiye’den ihtiyacı olan herkesin kontak ofis olarak kullanmaları, danışmanlık almaları amacıyla Chicago 1871 ve San Francisco Galvani-ze’da İTÜ ARI Teknokent ofislerini açtıklarına dikkat çekiyor.

9 MİLYON TL’LİK KATMADEĞER

Özyeğin Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Girişim Fabrikası, Türkiye’nin ilk tekno-iş hızlandırma programı. Girişim Fabrikası, teknoloji alanında yüksek potansiyelli, sürdürülebilir işler kurmak isteyen teknogirişimcileri, fikir aşamasından ürün lansmanı aşamasına kadar destekliyor. Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin, bugüne kadar programa katılan firmalardan 230 kişilik istihdam ve 9 milyon TL’lik ekonomik değer yaratıldığını belirtiyor.

Bir fikri olup bunun üzerine çalışmış kişilerin, 5 haftalık süreçte bu fikirleri şekillendirmeleri ve iş modeline çevirmeleri hedefleniyor. Program mentorluk eğitimleri ile destekleniyor. Girişimcilerin müşterilerle görüşmesi sağlanıyor. Ardından seçilen girişimlere üç ay süren bir inkü-basyon imkanı da veriliyor. Elgin, “Programlarımızda girişimcilere en kısa sürede ve en az maliyetle iş fikirlerini test etmenin metotlarını öğretiyoruz” diyor.

gi-2

ANADOLU’DAN DESTEK

İstanbul’daki üniversitelerin yanı sıra atık Anadolu’da yer alan üniversiteler de girişimciliğe büyük ölçüde önem vermeye başladı. Örneğin Erciyes Teknopark’ta yürütülen Sera adlı kuluçka programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne dönüştürmelerini sağlıyor. Girişimci adayları kendilerine tahsis edilen ofis alanlarında çalışabiliyor ve eğitim, mentorluk gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Program 12 ay sürüyor. Yılda 300 bin TL’nin altında cirosu olan, en fazla 10 personel istihdam eden, bitmiş prototipi olan tüm şirketlere açık.

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bilgin Yazlık sundukları desteklere ilişkin olarak, “Teknoparkta ofis kiralarında indirim sağlıyoruz. Teknopark bünyesinde kurulan Er-ban (Erciyes Business Angel Network) melek yatırımcı ağı ve diğer yatırımcı ağları ile tanıştırıyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı’na şirketlerin profilini yüklüyoruz” diye konuşuyor.

75 BİN TL DESTEK

Özel sektörde de girişimci hızlandırma programları için örnek sayılabilecek uygulamalar bulunuyor. Bunlardan biri de Türk Telekom’un 2013’te hayata geçirdiği PİLOT… Her dönem 12 hafta sürüyor. Ekipler, program boyunca mentorlardan ve müşterilerden geribildirimler alıyor ve buna göre iş fikirlerini doğrulamak için çalışıyorlar. Ekiplerden, program sonunda doğrulanmış bir iş modelini esas alan bir ‘Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP)’ ortaya çıkarmaları bekleniyor. Programı başarı ile tamamlayan ekipler geliştirdikleri MVP ve iş modelini yatırımcıların katıldığı ‘Demo Günü’nde sunuyorlar. Bu yıl programı yenilediklerini ifade eden Türk Telekom İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şu bilgileri veriyor:

“PlLOT’a seçilen her girişime 75 bin TL nakit sermaye desteği ve Türk Telekom ile iş ortağı olma fırsatı sunuyoruz. Programa seçilen ekipler İstanbul’da ofis alanı imkânından, 100 bin dolar değerinde bulut hizmetleri ve ayrıca mobil iletişim paketlerinden faydalanabiliyor. Yeni dönem için başvurulan değerlendiriyoruz, sonrasında 10 ekibi belirleyeceğiz.”

MENTORLARLA BULUŞMA İMKANI

Hızlandırma programlarının bir diğer paydaşı ise melek yatınm ağla-n… Örneğin BIC Angels tarafından başlatılan hızlandırma programı BIC101, ilk ürünlerini geliştirmeye başlamış olmalarına rağmen pazarlanabi-lir bir ürünü olmayan veya henüz iş modeli test edilmemiş girişimleri hedef alıyor. Ancak bunun yanı sıra projelerinde diledikleri büyümeyi elde edememiş erken aşama girişimler de bu programa başvurabiliyor.

BIC101 programı sayesinde girişimciler sermaye desteğine ulaşabilecek, ek destekler ve altyapı hizmetlerinden faydalanabilecekler. BIC An-gels’ın iş ve fınans alanında sahip olduğu ağlara direkt erişim sağlayabilecekler. BIC Angels Kurucusu Dr. Joac-him Behrendt, “Start up’lar program boyunca BIC Angels’ın sağladığı çalışma alanlannda diğer start up’lar ile birlikte çalışma imkanı bulmakla kalmayıp, BIC melekleri, mentorleri ve uzmanlan ile yakından çalışabilecekler” diyor.

İstanbul Startup Angels ise Nexus Ventures ile ‘IOT Telco Labs’ programı düzenliyor. Özellikle IOT, telekomünikasyon ve teknoloji girişimlerini destekleyen dikey bir hızlandırma programı olan IOT Telco Labs, üç aylık bir süreçten oluşuyor. İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çı-racı, program ile tohum yatırım, ofis alanı, mentor desteği, hukuksal ve mali danışmanlık, sektörde işbirliği yapılabilecek şirketlere erişim, özel toplantılar ile melek yatırımcılara erişim gibi destekler sunduklarını belirtiyor. Çıracı, ilk yıl 5, sonraki yıllarda da yılda 10 girişimin bu programdan faydalanmasını hedeflediklerini sözlerine ekliyor.

SİLİKON VADİSİ’NE GÖTÜRÜYOR

Hızlandırma programlannı düzenleyen kurum ve kuruluşlar geniş yelpazeye yayılmış durumda. Örneğin TeknoGirişim Okulu, iş fikrinden pazara kadar her bir aşamadaki girişimciye göre düzenlenen çeşitli eğitim programlan veren bir kuruluş. Teknoloji tabanlı fikir aşamasındaki yeni girişimcilerden başlayarak, belli bir aşamaya gelmiş işini hızlandırmak isteyen girişimcilere ve yurtdışına uluslararası pazarlara açılma hedefi işletmelere yönelik olarak oluşturulmuş kapsamlı programlarla eğitim veriyor. Liderlik ve yetkinlik geliştirme, temel girişimcilik, kurum içi girişimcilik, iş modeli oluşturma, iş planı hazırlama, kitle kaynak, tasarımsal düşünme gibi eğitimler ve iş rehberliği imkânları bulunduruyor. Silikon Vadisi’nde uluslararası hızlandıncı, eğitim ve mentorluk programlarının da bulunduğunu söyleyen TeknoGirişim Okulu Yöneticisi Taner Aktaş, böylece paydaşlar, girişimciler, tasanmcılar, mentorlar, melek yatırımcılar, risk sermayedarlan, müşteriler ve büyük şirketlerin buluşabildiğim ifade ediyor.

GLOBAL FİKİRLERE DESTEK

Türkiye’deki girişim hızlandırma programlan arasına sekiz ay önce katılan Hackquarters, iyi fikirlerin ticari-leşebilmesine katkı sağlamak, onların pazarda yer edinmesini sağlamayı hedefliyor. Programa katılmakta aranan en önemli şart, iş fikrinin global çapta ölçeklenebilir olması… Girişimlere 10 bin TL çekirdek sermaye, ofis ortamı, hukuk ve muhasebe danışmanlığı sağlanıyor. Hackquarters’ın anlaşmalı olduğu Amazon, Facebook, Go-ogle gibi dünya markalarının girişim destekleme programlarına da girişimciler dahil oluyorlar. Hackquarters Kurucusu Kaan Akın, “Programı başarıyla bitiren girişimcilerimizi Türkiye’deki neredeyse tüm yatırım gruplarına iletiyoruz. Bir yandan da SXSW, Websummit, Next Media Accelerator, International Accelerator gibi uluslararası girişim merkezleriyle yaptığımız anlaşmalar ile birlikte global destek almalarını sağlamaya çalışıyoruz” diyor.

MOBİL OYUNA YATIRIM

StartersHub, erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen, başa-nlı ve global şirketler olmalan için destekleyen bir girişimcilik platformu. StartersHub bünyesinde farklı hızlandırma programlan bulunuyor. Bunlardan ikisi teknoloji girişimlerine yönelik Startupbootcamp İstanbul ve Net-marble ortaklığı ile mobil oyunlann potansiyelini ortaya çıkarmak için düzenlenen Game Garage.

Startupbootcamp İstanbul’a seçilen takımlar, üç ay boyunca yoğun eğitimler ve mentor görüşmeleriyle girişimlerini adım adım geliştiriyor ve 220’den fazla üst düzey yönetici, kurumsal iş ortağı ve yatınmcıyla tanışma fırsatı buluyor.

Game Garage hızlandırma programında ise altı aylık bir eğitim kampından geçen girişimciler, oyun sektöründe deneyim sahibi 50’den fazla mentor ile çalışabiliyor; atölyeler, eğitimler, danışmanlık, oyun test ve kalite kontrol imkanlanyla girişimlerini başa-nlı bir şekilde geliştirebiliyor. Starters-Hub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, “Girişimcilere en önemli program sonrası desteğimiz, Starters-Hub’ın 250 bin dolara kadar yaptığı ya-tınm. Melek ağlan veya girişim sermayesi fonlannın ortak yatınmcı olarak katılımı ile bizim yatırdığımız miktann 2-3 katı bir fonlama sağlanabiliyor” diyor.

İHRACATÇILARLA İŞBİRLİĞİ

Bankalar da girişimcilere sunduğu destekleri hızlandırma programlanyla genişletiyorlar. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye ihracatçılar Meclisi’nin (TÎM) projesi TlM-TEB Girişim Evleri’nde TEB Tekno Set Up Programı oluşturuldu, öğrencilerden başlayarak girişimcilik sürecini tamamlamış tüm teknoloji firmalanna geniş yelpazede destekler sunuluyor. Programın dördüncü aşaması olan Le-vel Up ile cirosu 500 bin ile 5 milyon arasındaki teknoloji firmalan hızlandırmadan yararlanabiliyorlar. Program ortalama 6 ay sürüyor.

Program ile beraber ilerleyen etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda ildeki Devlet Desteğini Artırma Programı, Girişimciliği Geliştirmeye Yönelik Sürekli Eğitim Programı, ihracatçı Teknolojik Firmaları Geliştirmeye Yönelik Sürekli Eğitimler gibi konularda etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Tüm programlar kapsamında 440 girişimciye destek verildiğini vurgulayan TEB KOBl Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, programa her il için 5’er girişimci seçilmesi planlandığını belirtiyor.

FIN-TECH GİRİŞİMLERE ÖNCELİK

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Demeği (BÜMED) tarafından kurulan BUMED Business Angels (BUBA) ile stratejik işbirliğine giden Garanti Bankası, GarantiPartners platformu ile girişim hızlandırma programı sunuyor. Platform, fikir aşamasındaki projelerin yanında, fikrini geliştirmiş ve ilk adımlarını atmış girişimlere odaklanıyor. Programda, özgün ürün ve tasarımlara sahip, yatınm alma potansiyeli olan KOBt’lere ve büyüyen girişimlere de destek sağlanıyor. Girişimlere, reklam, dijital pazarlama, hedef kitlelerine yönelik konferans ve basın iletişimi gibi alanlarda destek olunuyor. Girişimciler 3’er aylık dönemlerde değerlendirmeye tabi tutuluyor, gelişimlerine göre devam edip etmeme kararı alınıyor.özellikle fin-tech girişimlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, kurdukları GarantiPartners Girişim Üssü’yle de yeni iş kuran ya da erken aşamadaki girişimcilere fiziki ofis imkânının yanı sıra mentörlük, özel eğitimler, işbirliği fır-satlan gibi birçok alanda destek sağlayacaklannı söylüyor.

En önemli 5 destek

 1. Programı başarı ile bitiren girişimciler yurtiçi ve yurtdışında melek yatırımcılara ve girişim sermayesi fonlarına tavsiye ediliyor ve onlarla görüşmeler sağlanıyor.
 2. Geliştirme, hukuki destek, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları, ücretsiz çalışma alanı hizmetleriyle girişimciler destekleniyor.
 3. Sosyal medya reklam, ticari referans, PR gibi pek çok farklı alanda destekler sunuluyor.
 4. Patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda yönlendirme yapılıyor.
 5. Kamu fonlarından geçebilecek projelerin iş planlarının yazılmasında destek sağlanıyor.

Başarı için 3 kriter

 1. Programa kabul edilen girişimcilerin eğitimlere ve aktivitelere katılması, verilen ödevleri ve görevleri zamanında hazırlaması ve raporlaması bekleniyor.
 2. Şirketlere belirli seviyede olgunlaştırdıktan sonra ulusal ve uluslararası piyasalar için satış hedefleri koyuluyor. Satış hedefini tutturmaları ile birlikte bu zor dönemeçten geçmeleri hızlandırma programını başarıyla bitirme kriterleri arasında yer alıyor.
 3. Girişimci hızlandırma sürecinde, ürününü rekabetçi bir konuma getirip, pazar payını genişletip yeni pazarlara girebiliyorsa başarı kriterlerini yerine getiriyor anlamına geliyor.

Hızlandırma programlarının sunduğu 4 avantaj

 1. Kuluçka merkezleri ve melek yatırım arasında kalan erken aşama girişimlerin ihtiyaçlarına çözüm sunuluyor.
 2. Silikon Vadisi’nin yüksek-teknoloji firması başlatma, geliştirme ve büyütme yöntemleriyle girişimler hızla büyüyor.
 3. Erken aşama girişimler hızlandırılarak melek yatırım adayı haline getiriliyor.
 4. Düzenlenen etkinlikler ile girişimci ve yatırımcılar daha sık bir araya geliyor, bu da ekosisteme büyük katkı sağlıyor.

VİVOSENS BİYOTEKNOLOJİ MIRAYTAYFUN
“Projemize 260 bin TL destek aldık”

“2015 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulduk.

Biyosensörler geliştiriyoruz. Bugün, yılda 200 milyon insan, su kaynaklı hastalıklara yakalanıyor ve 2 milyondan fazla insan bu yüzden hayatını kaybediyor. Bu gerçekten yola çıkarak Vivosens Biyosensör geliştirdik. Sensörler vücuda takılıyor, 15 dakika içinde vücudun analizini yapıyor. Böylelikle uzun süren tahlil sonuç sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını sağlıyor. İTÜ Çekirdek’e 2015 yılında başvurduk yaklaşık bir senelik süreçten sonra ITU Çekirdek’in final etabı olan ITU Big Bang’de yarışma imkanı yakaladık. Projemiz 260 bin TL kazanarak en büyük ödüle ulaştı. Bir sene boyunca İTÜ Çekirdek’in sunduğu kapalı ofis, laboratu-var, İTÜ’nün sahip olduğu geniş netvvork ağından yararlanma imkanı bulduk!’

EPİSOME BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER SAN.
MURAT BAHADIR KILINC – MURAT BALABAN

“500 bin Euro yatırım aldık”

“Biyoenerji, tekstil, deri, kağıt endüstrilerine sürdürülebilir-doğa ile dost ürünler geliştiriyoruz. Selüloz içerikli kağıt fabrikası atıklarından biyogaz ve organik gübre üretimini mümkün kılan Epicellulyse XT adlı ürünü geliştirdik. Şehir Teknoloji Transfer Ofisi’nden Önder Mutlu Yılmaz ve ekibi tarafından hızlandırma programına kabul edildik. Hızlandırma programını başarı ile bitirdikten sonra Avrupa Yatırım Fonu’nun ağırlıklı ortağı olduğu Diffusion Capital Fund Episome’ye tohum yatırımcı olarak 500 bin Euro yatırım yaptı ve ortak oldu.”

VİZYON MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ ÖZER ÇAKIR
“Önemli bir yol haritası oldu”

“Yenilenebilir enerji alanında uygulanabilir, verimli ve kurulum maliyeti düşük çevrim sistemleri geliştiriyoruz. Rüzgar ve solar enerji alanında gelişmeler belirli bir olgunluğa geldi, girişimimiz okyanus enerjisi alanına odaklandı. Dalga enerji- sini çevrimsel döngüye aktarıp elektrik üretmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. 2015’te TeknoGirişim Okulu’nda iş fikri doğrulaması, ürün pazar uyumu gibi konuları kapsayan programa dâhil olduk. Verilen iş rehberliği ile işimizi doğru modelleme ve iş planı hazırlama, müşteri segmentleri için doğru değer üretmek için kaynaklarımızı ve iş aktivitelerini buna göre düzenlememiz, bizim için önemli bir yol haritası oldu.”

ULEPUS HALUK CÖLOĞLU
“Ön siparişler almaya başladık”

“Akıllı sistemler konseptinde teknolojiler üreten, genç, dinamik bir AR-GE firmasıyız. 4-12 yaş arası çocuklar için özel tasarlanmış, Febris adında sesli iletişim ve çocuk takip saati ürününü müşteriyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. TeknoGirişim Okulu’nun hızlandırma programına katıldık. Mentorlarımızın bize verdiği güven, ürünümüze olan inancımızı artırdı, satış kanallarıyla iletişim kurma konusunda biz-lere özgüven verdi. Bunun sonucunda, üç farklı bakanlıkla olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Mentorlarımızın tavsiyeleri sonucunda bir web sitesi hazırladık ve ön sipariş formları oluşturduk. Bunun neticesinde, ön siparişler almaya başladık!’

HOTEL LİNKAGE ERHAN KAYA

İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde yer alan Incuba.city ve EIF’nin 35 milyon Euro’luk fonuna katılan ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimlerinden biriyiz.

Otellere 360 derece online kanal yönetimi ve online kanal teknolojileri konusunda çözümler üreterek otellerin internet üzerinden yaptıkları satışları arttıran bir teknoloji danışmanlık firmasıyız. Katıldığımız hızlandırma programı sayesinde uluslararası arenada dünya oyuncusu olan şirketlerin nasıl büyüdüğünü ve büyürken hangi yöntemleri ve stratejileri kullandığını öğrendik. 5 ayrı ülkede 150’den fazla otele 500’den fazla ürünüyle hizmet veriyoruz.”

SCREEN SOCİALİZER ZEREN ÖZTÜRK
“İlk işimizi yaptık”

“TV kanallarının, prodüksiyon şirketlerinin ve medya ajanslarının ortak bir platformda buluşmalarını sağlayan, izleyici ile etkileşimin bir sonraki aşamaya çıkarılmasına yardımcı otan, yenilikçi bir B2B sosyal TV yazılım portalıyız. Nisan 20l6’da İTÜ ARI Teknokent’te kurulduk. Hackquarters (HQ) hızlandırma programına katıldık. Programla hızlandık ve geliştik, iş ağları sayesinde hızlı bir şekilde TV kanalları ve medya ajanslarıyla iletişime geçmemizi sağladılar ve sosyal reklam konusunda ilk işimizi yaptık. HQ desteğiyle, Screen Socializer platform üzerinden, Nestle ile ilk sosyal reklam işimizi yaptık. Yakın zamanda, tüm TV kanallarını, markaları ve medya ajanslarını platforma davet ediyor olacağız.”

BEAN FATİH YUCEKAYA
“Ayakları yere basan bir girişimci olduk”

Akıllı priz, ampul soketi, akıllı merkez ve akıllı elektronik anahtar ürünlerimizin tüm geliştirme aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca diğer elektronik ürünler ile ilgili olarak ürün ortaklıkları yaparak herhangi bir firmanın ürününü tek bir app üzerinden kontrol edilerek akıllı hale getirecek çözümler üretiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kuluçka Merkezi’nde kurulduk. TİM-TEB Programı’na ihracat potansiyeli yüksek olan ürünlerimizin ihracatını yapmak ve yeni pazarlara girerken zorluklara karşı danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmak adına katıldık. Ürün geliştirme, pazarlama ve muhasebe-finans gibi konularda hakim olamadığımız bir çok konuda aldığımız danışmanlıklar sayesinde ayakları çok daha iyi yere basan bir girişimci olduk”

DATAPARE SERKANUZ
“Ürünümüzü yetenekli hale getirdik’

“Datapare ile e-ticaret firmaları rakipleriyle aralarındaki ürün farklılığını yakalayabilir ve ortak ürünlerinde fiyat ve stok durumu açısından karşılaştırma yapabilirler. Araştırma firmaları hangi ürünlerin hangi online mağazalarda hangi fiyattan satıldığını takip edebilirler. Markalar ise çok sayıda tedarikçide satılan kendi markalarına ait ürünlerin fiyat ve stok durumlarını takip edebilirler. Hackquarters’ın hızlandırma programına katıldık. Program sayesinde aklımızın ucuna dahi gelmeyen ya da varlığından bihaber olduğumuz birçok kurum, kuruluş ve kişi ile tanıştık. Onlara projemizi anlattık ve geri dönüşler aldık. Ürünümüzü çok daha yetenekli ve satılabilir hale getirdik”

MONUMENT ERCAN ERCIYES
‘En fazla fon yaratan Türk girişimi olduk”

“Monument temelde resim ve videoların tek bir yerde depolanarak otomatik organize edilmesini sağlayan bir akıllı depolama ürünü. İTÜ ARI Teknokent’in İTÜ GATE Uluslararası Hızlandtrma Programı’nın, firmaları ABD pazarına tanıtması bizleri öncelikle çok heyecanlandırdı. İTÜ ARI Teknokent’in Chicago ve San Francisco’da bulunan ofislerine gitme imkanı yakaladık. Burada akademisyenlerle, girişimcilerle en önemlisi de yatırımcılarla buluştuk. Sonuç olarak kendimizi ve Monument’i tanıtma imkanı yakaladık böylelikle pek çok kapıyı aralamış olduk. Kickstarter’da başlattığımız fon talebimiz Türkiye adına bir rekor kırdı. Bugüne kadar 825 bin doların üzerinde bir fon yarattık ve Kickstarter üzerinden en fazla fon yaratan Türk girişimi olduk. Yakın zamanda da Monument’in üretimine başlayarak son kullanıcıyla buluşturacağız.”

RETİNASVRETHEM YAVUZ
“Silikon Vadisi’nden teklif aldık”

“Korku temelli rahatsızlıklardan şikayetçi insanları tedavi etmek için bilimsel yöntemler kullanarak sanat tedavi ortamları geliştiriyoruz. Uzman psikiyatristlerin geliştirdiği bilimsel tedavi senaryoları mühendislerce yazılım platformuna aktarılarak sanal tedavi ortamları oluşturulacak. TÜBİTAK BiGG sürecine dahil olmak için, uygulayıcı kuruluşlardan BiGG Garaj’a başvurduk. Birçok değerlendirmeden geçtik. Destek almaya hak kazanarak Nisan 2016’da Retinas VR’ı kurduk. Şirketi kurduktan sonra ortağımın Stanford Üniversitesi inovasyon ve Girişimcilik programından kabul alması ile projemizi Silikon Vadisi’ndeki yatırımcılara ve girişim sermayedarlarına sunma şansını yakaladık. iş modelimizi uluslararası pazar odağında revize ettik. Silikon Vadisi’ndeki inkübasyon merkezlerinden destek teklifleri aldık. Şirketimizle ilgilenen birçok potansiyel yatırımcı ile bağlantı kurduk ve görüşmelere devam ediyoruz!’

RAKLET GÖNEN EREN-GERÇEK KARAKUŞ
“3 ayda 2 kat büyüdük”

“Dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının iletişimde oldukları kişilerin ve varsa üyelerinin bilgilerini güncel tutabilecekleri, e-mail ve SMS gönderebilecekleri, aidat ve bağış toplayıp etkinlikler düzenleyerek bilet satabilecekleri entegre bir sistem ve aynı zamanda sosyal bir platformuz.

2015’te kurulduk. SUCool’un destek verdiği girişimlerden biriyiz. Microsoft’un Berlin’deki girişim hızlandırma merkezine kabul edildik. 420 girişim arasından ilk 8’e girmeyi başardık. Diğer ekiplerle ve mentörlerle olan sürekli iletişim ekip olarak çok daha fazla motive olmamızı sağladı. Yemeksepeti’nin satın alımı sürecinde de yer alan, Delivery Hero’nun CFO’su mentörlerimiz arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 ay öncesiyle kıyasladığımızda 2 katından fazla bir büyüme yakaladık!’

EVREKA YAZILIM UMUTCAN DUMAN
“Yurtdışına açıldık”

“Akıllı şehirler yaratmak üzere 2015’te kurulduk. Şu anda odaklandığımız alan ise şehir bütçelerinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen atık yönetimi süreçlerini optimize etmek. Bunun için geliştirdiğimiz sensörleri konteynerlere yerleştiriyoruz. Yer altı, yer üstü, cam, kağıt, her türlü kon-teynere monte edilebilen sensörlerimiz sayesinde, doluluk oranı, sıcaklık ve konum verilerini anlık olarak takip ediyoruz. Yüzde 55’e varan iyileştirmeler gördük. Henüz fikir aşamasındayken ve prototip geliştirme aşamasındayken Garaj’da yaklaşık 3 ay boyunca çalıştık. Bize karşılıksız bir açık ofis sunuldu. Çok hızlı prototip çıkarıp ilerleyebildik. Şu anda bin sensöre yaklaşmış durumdayız. Türkiye’de 8 şehirde sensörlerimiz çalışıyor. İsviçre’nin Lozan şehriyle bir anlaşma yaptık, Amerika’da Detroit, Birleşik Arap Emirliklerinde Dubai’de de çok yakında çalışmaya başlıyoruz.”Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu