Haberler

Tarım ve Hayvancılık Hibeleri

Tarım ve Hayvancılık Destekleri

AB (Avrupa Birliği), Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında yeni bir proje başvuru çağrı ilanı yayınladı. Bu program kapsamında yayınlanan 13’üncü başvuru çağrı ilanında öncekilere göre bir takım değişiklikler yapıldı. Örneğin, proje hazırlama döngüsünün daha da sadeleştirildiği görülüyor. Ayrıca kırsal alanlarda yatırım planları olan girişimcilerin işlerini kolaylaştıracak türden yenilikler dikkat çekiyor. Açıklanan yeni Kırsal Kalkınma Programı’nm toplam bütçesi 187 milyon 826 bin euro. Bu bütçenin 110 milyon euro’su tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, yeniden yapılandırılması ve bunların AB standartlarına yükseltilmesine yönelik yatırımlar için kullandırılacak. Kalan 77 milyon 535 euro’luk tutar ise kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler için kullandırılacak.

tarim ve hayvancilik hibeleri

BAŞVURULAR TKDK’YA YAPILACAK

Kırsal Kalkınma Programı Türkiye’de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), tarafından yürütülüyor. Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. IPARD şu önceliklere yönelik olarak kullandırılacak: Ortak tarım politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin topluluk standartlarının uygulanması. Tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması. Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması. Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

SON BAŞVURU 10 ŞUBAT 2015

Kırsal Kalkınma Programı’nın en son açıklanan bu çağrısı için proje başvuruları 12 Ocak 2015 tarihinde başlayacak. Projelerinizi en son teslim edeceğiniz tarih ise 10 Şubat 2015. Başvurular TKDK il koordinatörlüklerine yapılacak. Projelerin ön değerlendirmeleri TKDK il koordinatörlükleri tarafından yapılacak. Projelerle ilgili belge ve dokümanlar incelendikten sonra uygun bulunanlar değerlendirmeye sunulacak.


Program kapsamında tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonu, AB müktesebatına bağlı olarak gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartlarının iyileştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara destek verilecek.

Kırsal Kalkınma Programı, hibelerden yani karşılıksız kredilerden oluşuyor. Dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabiliyor. Ancak ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler TKDKnın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvuru yapabiliyor. Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor. Bir çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak IPARD programı kapsamında en fazla dört kez desteklerden yararlanma şansı var. Dört desteğin hepsi de avnı konuda olabiliyor.

DESTEK KAPSAMINDAKİ ALANLAR

Süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili Avrupa Birliği (AB) standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesiyle ilgili projeler hibe desteği kapsamında yer alıyor. Bu destek kapsamında, mevcut tarımsal işletmelerin modernizasyonu ve genişletilmesinin ya da yeni tarımsal işletme kurulmasıyla ilgili tüm projelere destek veriliyor. Süt üreten tarımsal işletmelerin yatırım projelerinin yüzde 50’sine hibe veriliyor. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik projelere de destek veriliyor.

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazar-lanması kapsamında mevcut işletmenin modernizasyonu ve yeni tesis kurulumunun yanı sıra tamamen yeni işletme kurulumu da destekleniyor. Kesimhaneler, et işleme tesisleri ve kombinalar destekleniyor. Kombinalar sadece et işleme tesisleri ya da ke-simhane bölümleri için ya da hem kesimha-ne bölümü hem de et işleme tesisi bölümleri için aynı anda başvuru yapabiliyor.

MEYVE – SEBZE

Meyve sebze işlenmesi ve pazarlanmasıy-la ilgili faaliyetler de destek kapsamında. Programın bu bölümünde ekim, dikim gibi hasat öncesine ait işlemler desteklenmiyor, sadece hasat sonrası için destek veriliyor. Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesisleri, markalama ve izlenebilirlik sistemleri, modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatlan, soğutmalı taşıma aracı alımı ve benzeti harcamalara destek veriliyor.

SU ÜRÜNLERİNE CAZİP FIRSATLAR

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanma-sıyla ilgili yatırım planlan olan işletme sahiplerine de cazip fırsatlar sunuluyor. Su ürünleri işleme tesislerini modernize etmek ya da kapasitesini artırmak isteyen şirketler, yapacakları harcamaların yüzde 50’sini hibe yoluyla karşılayabilecek. Ayrıca yeni su ürünleri tesisi kuranlar, su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik makine ve ekipman alımı, su ürünlerinin HACCP hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesi ve diğer kalite ve güvence sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlarına destek alabiliyor.Kültür balıkçılığı yapmak isteyenler de destek kapsamında. Bu alanda yapacağınız yatırımların yine yüzde 50’si hibe yoluyla karşılanıyor.

Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi kapsamında, geleneksel el sanatları (nakış, cam eşya, sedef kakmacılığı, hasır dokuma, gümüş işleri, seramik üretimi, çinicilik, keçe yapımı, halı-kilim dokuma) da destekleniyor.

Krediden yararlanabilmek için çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında süs bitkileri yetiştiriciliği, aromatik bitki yetiştiriciliği ve benzeri projeler geliştirebilirsiniz.

IPARD programında desteklenecek tıbbi ve aromatik bitki türlerine ait bir liste bulunmuyor. Başvuru sahiplerine yapacakları yatırım kapsamında, ulusal ve uluslararası literatürde tıbbi ve aromatik bitki olarak kabul edilen bitkileri göz önünde bulundurmaları öneriliyor. Bu projelerinde yüzde 50’si karşılanıyor.

KIRSAL TURİZM ÖNEMLİ

Kırsal turizm faaliyetleri, Kırsal Kalkınma Programı nın en önemli bölümlerinden biri. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili projeler de destek kapsamında. Örneğin, kırsal turizmin geliştirilmesi ve geleneksel el sanatlarının (nakış, cam eşya, sedef kakmacılığı, hasır dokuma, gümüş işleri, seramik üretimi, çinicilik, keçe yapımı, halı-kilim dokuma vb) yaygınlaştırılması gibi projelere de destek var.

Eğer bir konaklama tesisi kurulacaksa yatırımın sonunda en fazla 25 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olunmalı. Bu bölümdeki destekler sadece konaklama tesisiyle sınırlı değil. Restoran ya da pastane de açabilirsiniz. Ayrıca kırsal alanlardaki gezi, spor, tarih ya da doğa ile ilgili açık alan aktiviteleri yatırımları da yapılabilirsiniz. Bu tür projelere de destek veriliyor.

Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik veriliyor.

Hibe desteği alan girişimciler

 • Ankara’dan Altaş Besicilik, 500 başlık süt keçiciliği tesisi kurdu. Bunu için TKDK’den 1 milyon 483 bin TL destek aldı.
 • Afyonkarahisar’dan Osman Karabulut, otomasyon ile mermer ve doğal taş işleme tesisi kurdu. Karabulut, bu projesi için 235 bin TL destek aldı.
 • Aksaray merkezli Göktaş Akaryakıt Besicilik, 880 bin TL’lik destek alarak büyükbaş besi çiftliği kurdu.
 • Balıkesir’de Afrodit Yapı Tasarım, TKDK’den aldığı 443 bin TL’lik destekle 18 oda kapasiteli butik otel kurdu.
 • Samsun’dan Safacan Abdik, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik projesi için hibe aldı.
 • Samsunlu Ali Galip Baş, 576 bin TL destekle broiler işletmesi kurdu.
 • Mardin’de Mimtur Taşımacılık kırsal turizm projesine hibe desteği aldı.
 • Diyarbakır’da Cizrelioğlu Tarım, farklı bir girişime imza attı. Şirket, 1 milyon 296 bin TL’lik yatırımla Halep keçisi yetiştiriciliği tesisi kurdu.
 • Hataylı Nesa Su Ürünleri balık işleme-paketleme ve soğuk hava deposu yatırım için 1 milyon 232 bin TL destek aldı.
 • Kahramanmaraşlı Ertunç Turizm, köy evlerini turizme kazandıran bir projeye imza atmış. Projeye 431 bin TL destek verildi.
 • Kütahyalı Gültekin Çaksaz, alabalık üretim tesisi kurdu. Bunun için 166 bin TL destek aldı.
 • Malatya Doğanşehir’de Ali Dayı Turizm, Tarım ve Su Ürünleri, 402 bin TL yatırım bütçesiyle bir alabalık çiftliği kurdu. 25 ton kapasiteye sahip olan ve
 • Ocak 2012’de faaliyete başlayan tesiste yetiştirilen balıklar, şirketin restoranlarında müşterilere sunuluyor. Ayrıca balık satışı da yapılıyor.
 • Sivas’ta Özgür Özel, kırmızı et üretim tesisi kurdu. Bunun için 1 milyon 226 bin TL destek aldı.
 • Şanlıurfa’da Mustafa Azmi Kol, Şanlıurfa’da kurduğu et işleme tesisi için 573 bin TL hibe aldı.
 • Trabzon’dan Bayce Gıda, çay işleme tesisi modernizasyonu için 295 bin TL hibe aldı.
 • Van’da Deniz Turizm, restoran modernizasyonu yatırım projesi için 317 bin TL destek aldı.
 • Van’da doğa sporları alanı için Tuba Dede Göya, 443 bin TL destek aldı.
 • Yozgat’ta Birlik Tarım, et üretim tesisi kurulumu için 1 milyon 313 bin TL hibe aldı.

Hangi illerde geçerli?

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara Ardahan, Aydın Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman. Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manısa Mard,^ Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu