Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

OVP’de esnafa ve ihracatçıya müjde var

ENFLASYON KADEMELİ DÜŞECEK

2017-2019 OVP’de 2016 yılı TÜFE yıllık artış hızı hedefi yüzde 7.5 düzeyinde korunurken, 3 yıllık dönemde enflasyonda kademeli bir düşüş öngörüldü. Yeni OVP’de 2017 yılı TÜFE artış hızı yüzde 6’dan yüzde 6.5’e çıkarılırken, 2018 ve 2019 yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 5 olarak belirlendi.


Enflasyonu mutlaka sürdürülebilir düşük bir orana çekeceklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, bunun sağlıklı büyüme için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu sene planlananın aksine, öngörülemeyen büyük bir şey olmazsa yüzde 7.5 seviyesinde bir enflasyon ile yılın kapatılacağının altını çizen Yıldırım, enflasyonu kademe kademe düşürmenin en önemli hedefleri arasında yer aldığını aktardı.

İHRACAT HEDEFİ 143.1 MİLYAR $

OVP’de, ihracat hedefleri aşağı yönlü güncellendi. 2016 yılı ihracat hedefi 155.5 milyar dolardan 143.1 milyar dolar düzeyine çekilirken, ihracatın 2017’de 153.3 milyar dolar, 2018’de 170 milyar dolar, 2019’da 193.1 milyar dolar olması öngörüldü. Daha önce

2016 yılı için 210.7 milyar dolar olarak açıklanan ithalat hedefi 198 milyar dolara, 2017 için 243.1 milyar dolar olarak açıklanan ithalat hedefi 214 milyar dolara çekilirken, 2018 ve 2019 yıllan için sırasıyla 236.9 ve 261.8 milyar dolar ithalat öngörüsünde bulunuldu. 2016 yılı dış ticaret açığı hedefinin 54.9 milyar dolar olarak güncellendiği OVP’de, program döneminde dış ticaret açığının sırasıyla 60.7 milyar dolar, 66.9 milyar dolar ve 68.7 milyar dolar olması öngörüldü.

“İHRACAT OVP HEDEFLERİNİ AŞAR”

Dış ticarete ilişkin OVP hedefleri sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkam Mehmet Büyükekşi, açıklanan hedeflerin asgari beklentileri yansıttığını belirterek, yapısal reform hamleleriyle bu tahminlerin üzerinde performans gösterileceğini, ihracatın da OVP hedeflerini aşacağı görüşünü paylaştı. Hükümete 2016 yılı başında ihracatta sıçrama yaptıracak 22 maddelik bir paket arz ettiklerini, paketteki maddelerin olumlu karşılandığını ve ciddi bir gündem oluşturduğunu belirtti. Büyükekşi, bu önerilerin bir an önce yasalaşarak hayata geçmesiyle OVP’de belirtilen ihracat hedeflerinin üzerine rahatlıkla çıkılabileceğinin altını çizdi.

Eximbank’ın destek bütçesinin 3 katına çıkarılmasının ihracatçıların finansman ihtiyaçlarında ciddi bir kolaylık getireceğini belirten Büyükekşi, firmaların ihracat artışlarına göre verilecek desteklerin ihracatçılar için ciddi bir motivasyon kaynağı olacağına dikkat çekti.

CARİ AÇIK YÜKSELTİLDİ

2017-2019 OVP’de, cari açık hedefi yuka-n yönlü güncellendi. Daha önce 2016 yılso-nu için 28.6 milyar dolar olarak açıklanan cari açık öngörüsü 2017-2019 OVP’de 31.3 milyar dolara yükseltildi. 2017 yılı cari açık öngörüsü 29.3 milyar dolardan 32 milyar dolara çıkarılırken, 2018 ve 2019 yılları için 31.7 milyar dolar ve 31.2 milyar dolar düzeyinde cari açık öngörüldü.

Yeni OVP’de cari açığın milli ’ gelire oranı öngörüsü ise 2016 yılı için yüzde 3.9’dan yüzde 4.3’e, 2017 yılı için yüzde 3.7’den 4.2’ye çıkarıldı. 2018 ve 2019 yıllan içinse sırasıyla yüzde 3.9 ve 3.5 olarak belirlendi.

OVP’de seyahat gelirleri ise bu yıl için 27 milyar dolardan 18.6 milyar dolara, 2017 yılı içinse 29.4 milyar dolardan 23.5 milyar dolara çekilmesi hedeflendi. Hükümetin 2018 ve 2019 yılı turizm gelirleri hedefleri de sırasıyla 27 milyar dolar ve 27.7 milyar dolar oldu. Hükümetin yılsonu dolar kuru öngörüsü OVP’de 2.95 TL olarak hesaplandı.

TEK HANELİ İŞSİZLİK 2019’DA

Hükümet, OVP’de istihdam hedefini aşağı, işsizlik oranını yukarı yönlü güncelledi. OVP’de 2016 yılı istihdam hedefi 27 milyon 292 binden 27 milyon 216 bine, 2017 yılı istihdam hedefi 27 milyon 960 binden 27 milyon 948 bine çekildi, istihdam 2018 için 28 milyon 741 bin, 2019 yılı için 29 milyon 534 bin kişi öngörüldü, işsizlik oranının program dönemi sonunda tek haneye ineceği öngörüsü yapıldı. OVP’ye göre daha önce 2016 için yüzde 10.2 olarak belirlenen işsizlik oram yüzde 10.5’e yükseltilirken, 2017 için yüzde 9.9’dan yüzde 10.2’ye, 2018 için yüzde 9.6’dan yüzde 10.1’e yükseltildi. 2019 yılı işsizlik oranı öngörüsü ise yüzde 9.8 oldu.

OVP döneminde işsizlik oranlarında istikrarlı bir düşüş öngörüldüğünün altım çizen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2016 yılında bir miktar yükseliş olacağını, bunun tarımdan tarım dışı alana kayışla ilgili bir problem olduğunu vurguladı. Daha sonraki yıllarda yine tarımdan tarım dışı alana talep artışı öngörülmesine rağmen OVP hedeflerinin yakalanacağını belirten Canikli, “Özellikle 2017’den itibaren daha yüksek oranda yatırım hedefleri çerçevesinde istihdam dostu bir büyüme gerçekleştirilecek ve bu yatırımlar desteği ile bu rakamlar, 3 yıllık OVP döneminde gerçekleştirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ 34.6 MİLYAR

OVP’de de mali disiplinden taviz verilmeyeceği yönünde vurgu devam ederken, bütçe açığının GSYH’ya oranı yatırımların hız kazanması için artırıldı. Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ya oranı 2016’da yüzde 1.3’ten yüzde 1.6’ya, 2017’de yüzde l’den yüzde 1.9’a, 2018’de yüzde 0.8’den yüzde 1.6’ya çıkarılırken, 2019’da ise 1.3 olarak öngörüldü. 2016 bütçe harcamalarının 10.6 milyar TL artışla 581.1 milyar TL’ye, bütçe gelirlerinin ise 5.7 milyar TL artışla 546.5 milyar TL’ye yükselmesi öngörüldü. Daha önce 2016 yılı için 29.7 milyar TL olarak açıklanan bütçe açığının 34.6 milyar TL’ye çıkması hedeflendi.

2017 yılı merkezi yönetim bütçe büyüklüğü 2016 yılına göre yüzde 11 oranında artışla 645.1 milyar TL olacak. Bunun 587.6 milyar TL’sini faiz dışı harcamalar, 57.5 milyar TL’sini de faiz harcamaları oluşturacak. Toplam gelirlerin güncellenmiş 2016 bütçesine göre yüzde 9.5 oranmda artışla 598.3 milyar TL olarak öngörüldüğü 2017 bütçesinde, genel bütçe vergi gelirleri yüzde 13.6 oranmda artışla 511.1 milyar TL, diğer gelirler 9.6 oranmda azalışla 87.2 milyar TL olacak.

2017 yılı bütçe açığı ise yüzde 35.5 oranında artışla 46.9 milyar TL’ye ulaşacak.

Bütçe açığının GSYH’ya oranının 2017 yılında 1.9’a çıkmasının sebebini “yatırımlar” olarak açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, eğer arka planda gerekli tedbirler alınır, hazırlıklar yapılırsa bütçe açığının büyük bir tehdit olarak görülemeyeceğini ifade etti. Yatıranlara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Yıldırım, bütçe açığının 2018’de azalacağını ifade etti.

SERMAYE GİDERLERİ 67 MİLYAR TL

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvanın verdiği bilgiye göre 2016 başlangıç ödeneğinde yatırımların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2.3 düzeyindeyken, 2017’de 2.8’e çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyar TL’lik sermaye giderleri olduğunu aktaran Elvan, 11 milyar TL civarında da sermaye transferi söz konusu olduğunu kaydetti.

Yatırım harcamalarındaki artışta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 22 ile yönelik kapsamlı yatırım hamlesi etkili oldu. 2017’de bütçenin hem gelir hem de harcama tarafında önemli kararlar aldıklarını söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe açığını bu sayede yüzde 2’nin altında tutmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Iş dünyası temsilcilerinin, bütçe açığı hedefindeki artışı mali disiplinden sapma olarak değerlendirmediği görüldü. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, bütçe açığı hedefinde artışa gidilmesinin, mali disiplinden bir taviz biçiminde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayarak, düşük büyüme ortamında çok düşük bütçe açığı gerekli de değildir” ifadesini kullandı.

PERSONEL GİDERİ 162.6 MİLYAR TL

Ekonomik sınıflandırma bazında merkezi yönetim bütçe giderleri incelendiği 2017 yılı bütçesinin 587 milyon 624 milyon TL’sini faiz dışı giderler, 57.5 milyar TL’sini faiz giderleri oluşturacak. Faiz dışı giderlerin 162.6 milyar TL’si personel giderleri, 27.1 milyar TL’si sosyal güvenlik kuramlarına devlet primi giderleri, 52.1 milyar TL’si mal ve hizmet alım giderleri, 249.3 milyar TL’si cari transferleri, 66.2 milyar TL’si sermaye giderleri, 10.9 milyar TL’si sermaye transferleri, 12.9 milyar TL’si borç verme ve 6.4 milyar TL’si yedek ödeneklerden oluştu.

FAİZ DIŞI FAZLANIN ORANI % 0.4

OVMP’ye göre plan döneminde faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranının 2017’de yüzde 0.4, 2018 ve 2019 yıllarında ise sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 1.1 olacak. Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ye oranı yüzde 23.8, vergi gelirlerinin GSYH’ye oram ise yüzde 20.9 düzeyinde gerçekleşecek. AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı 2017’de 31.9, 2018’de 31 ve 2019 sonunda yüzde 29.9 olacak.

2017 sonunda GSYH’ya oran olarak yüzde 1.7 olması öngörülen genel devlet açığı 2019’da yüzde l’e gerileyecek. 2017’de GSYH’ya oran olarak yüzde 0.6 olması öngörülen program tanımlı kamu kesimi açığı, dönem sonunda yüzde 0.9 fazla olacak.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA DEV BÜTÇE

Yeni OVMP’ye göre 2017 bütçesinde en dikkat çekici oransal artış Ekonomi Bakanlığı bütçesinde. Ekonomi Bakanlığinın 2017 bütçesi, bu yılın Ocak ayında açıklanan 2016 yılı OVMP’ye göre yüzde 134.7 oranında, yani 2 milyar 266 bin 125 TL artışla 3 milyar 948 milyon 832 bin TL düzeyinde hedeflendi. Ekonomi Bakanlığı bütçesindeki bu artışta “süper teşvik” olarak ifade edilen proje bazlı teşvik sistemi başta olmak üzere verilecek destekler ve başlatılacak yeni ihracat seferberliğinin etkili olduğu ifade ediliyor.

En yüksek oransal artışın görüldüğü kuramlar arasında Yargıtay, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık da bulunuyor. 2017 bütçesinde Yargıtay’a aktarılması öngörülen ödenek yüzde 62.8 artışla 382 milyon 750 bin TL’ye, Cumhurbaşkanlığına aktarılması öngörülen ödenek yüzde 49.4 artışla 648.5 milyon TL oldu. Başbakanlığın bütçesi ise yüzde 44.1 oranında artırılarak 1 milyar 584.4 milyon TL’ye çıkarıldı.

MİLLİ EĞİTİM BÜTÇESİ 76.4 MİLYAR TL

2017 yılı bütçesinde tutar bazında en fazla artış ise Maliye Bakanlığının. Maliye Bakanlığı bütçesi 2016 yılı Ocak’ta yayınlanan OVMP’de 13.5 milyar TL idi.Bu tutar yeni programda yüzde 10.1 artışla 147.5 milyar TL’ye yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi de 11.5 milyar TL tutarında, yüzde 29.9 oranında artışla 49 milyar 838 milyon TL’ye çıkarıldı.

2019 sonuna kadar tam gün eğitime geçmeyi hedefleyen, 2016-2017 eğitim öğretim yılını “mesleki ve teknik eğitim yılı ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı’mn bütçesinin ise 2017’de yüzde 11.4 artışla 85 milyar 49 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörüldü. Bireysel emeklilikte otomatik katılımın başlayacağı 2017 yılında Hazine Müsteşarlığı bütçesi yüzde 5.7 artışla 77 milyar 407 milyon TL’ye yükseltilirken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesi de yüzde 33.5 artışla 10 milyar 680.5 milyon TL olarak belirlendi.

SAĞLIĞA 5.7 MİLYAR TL BÜTÇE

Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 38.65 oranında artışla 5 milyar 731.7 milyon TL olması öngörüldü. 2017 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesi yüzde 32.2 artışla 10 milyar 680 milyon TL, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun bütçesi yüzde 13.5 oranında artışla 10 milyar 343 milyon TL olarak belirlendi. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin yüzde 35.2 artışla 2 milyar 207 milyon TL, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin yüzde 15.1 artışla 1 milyar 684 milyon TL olarak öngörüldüğü OVMP’ye göre 2017 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 7.5 artışla 1 milyar 131 milyon TL, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yüzde 21 artışla 975 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin yüzde 30.1 artışla 2 milyar 917 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin yüzde 8.2 artışla 1 milyar 824 milyon TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesinin yüzde 8.7 artışla 623 milyon 813 bin TL olması hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakan-lığı’nın bütçesi ise 182 milyon TL olarak öngörülüyor.

TARIMIN BÜTÇESİ 19.5 MİLYAR TL

2017’de milli tarımı destekleme modeline geçmeye hazırlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 13.8 artışla 19 milyar 538 milyon TL düzeyine yükseltildi. Yeni dönemde bitkisel üretimde 19 üründe 941 havza/ilçede alan bazlı destekleme modeli uygulanacak. Desteklenecek ürünler havza/ilçe bazında belirlenecek. Desteklemeler sadeleştirilecek ve 3 yıllık planlanacak. Hayvancılıkta 3 bölgeye ayrılacak Türkiye, hayvan varlığını kendisi yetiştirecek. 22 il hayvan yetiştiriciliği bölgesi ilan edilirken, diğer yandan besi ile süt ve sanayi bölgeleri oluşturulacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Mali Plana göre Milli Savunma Bakanlı-ğı’nın bütçesi 2017 yılında yüzde 8.5 oranında artışla 28.7 milyar TL’ye, İçişleri Bakan-lığı’nın bütçesi yüzde 24.8 artışla 5 milyar 834.6 milyon TL’ye, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bütçesi yüzde 21.9 artışla 1 milyar 996 milyon TL’ye, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçesi yüzde 11.3 artışla 23 milyar 537.8 milyon TL’ye çıkarıldı. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bütçesinin yüzde 10.5 azalışla 125 milyon TL olması öngörüldü. Göç idaresi bütçesi 2017 yılında yüzde 29.1 artışla 349.9 milyon TL olarak belirlenirken, AFAD’ın bütçesi yüzde 18.6 oranında artışla 1 milyar 248.2 milyon TL olarak hedeflendi.

Dışişleri Bakanlığı 2017 yılı bütçesinin yüzde 8.2 artışla 2 milyar 964 milyon TL, Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinin yüzde 1.6 azalışla 313.5 milyon TL olması öngörüldü. 2017’de TBMM bütçesinin yüzde 17.1 artışla 961.5 milyon TL, Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin yüzde 5.9 artışla 6 milyar 868 milyon TL, Adalet Bakanlığı’nın ise yüzde 16.9 artışla 11 milyar 290 milyon TL olması hedeflendi.

ÖZELLEŞTİRME HEDEFİ 15 MİLYAR TL

Hükümet, 2016 yılı özelleştirme hedefinde ise artışa gitti. Buna göre 10.8 milyar TL olan hedef rakam, 15 milyar TL’ye çıkarıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılsonuna kadar 15 milyar TL, gelecek yıl ise 13 milyar TL özelleştirme geliri hedeflediklerini açıkladı.

Özelleştirme idaresi Başkanlığı (ÖIB) verilerine göre şu ana kadar satış ve devir işlemleri tamamlanan özelleştirme uygulamalarından 1.2 milyar dolarlık gelir elde edildi. ÖlB’nin şu anda onay aşamasında 537.7 milyon dolarlık, sözleşme aşamasında ise 234.8 milyon dolarlık özelleştirme uygulaması bulunuyor.

ÖIB 2015 yılında satış ve devir işlemleri tamamlanan özelleştirme uygulamalarından 1 milyar 996 milyon dolarlık özelleştirme geliri elde etmişti.

ÖIB, bu yıl Türkiye’nin dev özelleştirmelerinden biri kabul edilen şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesine hazırlanıyor. Özel sektörün talebiyle ihale başvuru sürecinde süre uzatımına gidilen Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi ihalesinde, ön yeterlilik son başvuru tarihi 14 Ekim, ortak girişim grubunda değişiklik yapılması içi son başvuru tarihi 27 Ekim ve son teklif verme tarihi de 8 Kasım olacak.

ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ

ÖIB, 3 grup halinde satışa çıkarılan Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait 5 hidroelektrik santralini ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalelerinde adımları sıklaştırdı. Eylül ayında Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 750 milyon 500 bin TL ile Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ verirken, Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ve taşınmazlarının özelleştirilmesi ihalesi gelen tekliflerin komisyonun belirlediği asgari tutarın altında kalması nedeniyle ertelendi. Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrali için ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ise 30 Eylül’dü.

ÇAYIRHAN SANTRALİ ÖZELLEŞECEK

ÖIB, EÜAŞ’a ait Çayırhan’daki kömür rezerv ve enerji üretim alanları özelleştirmesinde ön yeterlilik ve son teklif verme tarihini 21 Aralık’a uzattı. Ankara’nın Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkinde bulunan ve EÜAŞ’a ait kömür rezerv alanı ve eneıji üretim alanı 50 milyon dolar geçici teminat tutarı ile ihale edilecek. ÖIB, EÜAŞ’a ait, Kömür Rezerv Alanı ile Eneıji Üretim Alanı; Kömür Rezerv Alam’ndaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santralinin, enerji üretim alanında kurulması ve bu santralde üretilecek elektrik eneıjisinin; ihalede belirlenecek elektrik eneıjisi birim satış fiyatı üzerinden elektrik satış anlaşmasının (ESA) imzalanarak EÜAŞ’a satılması için, işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme yapacak. Özelleştirme ihalesi, teklif sahibi ile EÜAŞ arasında imzalanacak EîSA için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecek. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme suretiyle sonuçlandı-rılabilecek.

TP PETROL DAĞITIMA 4 TEKLİF

TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesine 4 firma ve ortak girişim grubu teklif verdi. Söz konusu ihale için Zülfikar-lar Holding AŞ, Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Termopet-Net-Ce-mil Direkci Ortak Girişim Grubu ve SBK Holding AŞ teklif sundu.

ÖİB’nin Haziran’da gerçekleştirdiği Doğu-san Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki yüzde 56.09 oranındaki kamu hissesine yönelik nihai pazarlık görüşmelerinde, ihaleye teklif veren iki firma da açık artırmadan çekilmişti.

ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞECEK

Hükümet, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için de çalışmalar yürütüyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili daha önce önemli çalışmalar yapıldığını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelinen noktada bu çalışmaların tekrar gözden geçirileceğini ifade etti. Şeker-îş Sendikası, Pankobirlik ve diğer paydaşlarla yoğun görüşmeler yaptıklarını belirten Ağbal, bütün bu istişareler sonucunda bütün paydaşlan memnun edecek, başta üreticileri, çalışanları memnun edecek bir şeker özelleştirme stratejisinin hep birlikte hazırlanacağım kaydetti. Şeker sektörünün özelleştirilmesinin, özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinden çok farklı olduğunu vurgulayan Ağbal, “TÜP-RAŞ’ı özelleştirebilirsiniz, orada bir şirket var. Onun altında tarım üreticisi yok. Türk Tele-kom’u özelleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım” dedi.

Kamuya alınacak personel sayısı azalıyor

2017 yılı bütçesinden eğitim ve sağlık yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılacak. Türkiye’nin özel sektör yatırımlarının artışına katkı sağlayacak altyapı yatırımlarıyla otoyollar, bölünmüş yollar, hava limanları ve demiryolu yatırımlarıyla 2017 yatırım yılı olacak. Bütçe disiplininden taviz vermediklerini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Ama diyoruz ki bizim ne yapmamız lazım? Eğer bütçeden ilave bir kaynak harcayacaksak bunu yatırıma ve üretime harcamamız lazım” dedi. Gelecek 3 yılda cari harcamalarda milli gelirin yaklaşık yüzde 2’si kadar bir azalma öngördüklerini söyleyen Ağbal, cari harcamaların, kamu kurumlarının mal ve hizmet alımları, kırtasiye malzemesi alımları, yolluk alımları, döşeme ve demirbaş alımlarını içerdiğini aktardı. Ağbal, 2017 bütçesinde kurumların mal ve hizmet atımlarında azaltmaya gittiklerini, kamu kurumlarının gerek bina kiralamalarında, gerek demirbaş alımlarında, gerek kırtasiye alımlarında, gerekse hizmet alımlarında tasarrufa gideceğini belirtti. Bunun kamu personeli için de geçerli olduğunu kaydeden Ağbal, “Nasıl kurumların cari harcamalarını aşağı çekiyoruz, personelde de ihtiyaçlarımızı mevcut kamu personeliyle sağlamaya çalışacağız. Yani burada kamu personeli doğru yerde, doğru zamanda, doğru işte çalışacak. Onun için 2017 yılında kamuya alacağımız personel sayısında 2016’ya göre bir azaltmaya gideceğiz” dedi.

Yapısal reform büyümeyi artırabilir

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, para politikası çerçevesinin sadeleştirilmesinin para politikasının etkinliğine katkı sağladığını vurgulayarak, yapısal reformların uygulamaya konulmasının büyüme potansiyelini artırabileceğini ifade etti. Çetinkaya, Washington’da IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında yaptığı “Ekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı sunumunda son dönemde yurtiçi talep yavaşlarken, öncü göstergelerin ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinden itibaren toparlanacağına işaret ettiğini vurguladı. Dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğini söyleyen Çetinkaya, çekirdek enflasyonun 2016 yılı boyunca aşağı yönlü bir seyir izlediğini, TCMB’nin enflasyonla mücadelenin sürdürülmesini teminen ihtiyatlı duruşunu koruduğunu kaydetti. Para politikası çerçevesinin sadeleştirilmesinin, para politikasının etkinliğine katkı sağlamakta olduğunu dikkat çeken Çetinkaya, yapısal reformların uygulamaya konulmasının büyüme potansiyelini artırabileceğini belirtti.

İhracat destekleri yapılandırılacak

Yeni yatırımlar ve imalat sanayinde yaşanan dönüşümlerle, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payının yükseltilmesi politikalarına devam edilecek ve bu ürünlerin üretimi ve ihracatının artırılmasını teminen yeni destek mekanizmaları oluşturulacak. İhracat destekleri, dış talebe uygun nitelikteki yüksek katma değerli ürünleri destekleyecek çerçevede yapılandırılacak. Tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ve mali hizmet ihracatçılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek. Türkiye’de üretimi mümkün olmayan stratejik hammadde ve girdiler ile rezervi kısıtlı olan doğal kaynakların yurt dışından uygun maliyetlerle tedarikini sağlamak için Türkiye’deki yerleşik sanayicilerin yurt dışında yapacakları yatırımlar desteklenecek. Yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarıyla, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konularında Ar-Ge ve yatırım teşvik sistemi güçlendirilerek yurtiçi üretim kapasitesi artırılacak. Türkiye Varlık Fonu etkin bir şekilde kullanılacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi hayata geçirilecek. Kalkınma Bankası, bölgede yapılacak yatırımları destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak.Önceki sayfa 1 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu