Haberler

Kalkınma ajansları 2016 destek programları

Kalkınma ajansları çağırıyor

Kalkınma ajansları 2016 destek programları için birbiri ardına çağrıya çıkıyor. Bu yılın destek programlarında bölgesel kalkınma, yatırım imkanlarının iyileştirilmesi, yenilikçi sektörlerin desteklenmesi gibi konular ön planda…


KALKINMA ajansları, bölge planı ve çalışma programı önceliklerine uygun hazırlanan 2016 yılı destek programları için çağrıya çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl destek programlarına 477 milyon TL’nin üzerinde kaynak tahsis etmesi beklenen kalkınma ajansları, bölgenin iş ve yatırım imkanlarının geliştirilmesine, rekabet edebilirlik potansiyelinin harekete geçirilmesine, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına yönelik bölgeden gelen projeleri destekleyecek.

Kalkınma ajansları 2016 destek programları

Bugüne kadar güdümlü, proje desteği kapsamında 44 büyük ölçekli projeye destek veren kalkınma ajansları, 2016 yılında bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek nitelikteki büyük bütçeli altyapı veya işletme projelerine de ağırlık verecek. Kalkınma ajansları, kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici süreli uzman veya danışman temini şeklinde uygulanan teknik destekleri vermeye devam edecek.

2016 yılı destek programlarını Para Dergisi’ne anlatan kalkınma ajansları, destek bütçeleri ve gündemdeki projeleri üzerine açıklamalarda bulundu…

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

2016 yılı destekleri için ilana çıktı

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 yılı programları kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik toplam bütçesi 110 milyon TL olan üç adet mali destek programının ilanına çıktı. Bu çerçevede Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ve Girişimcilik Mali Destek Programı’na 30’ar milyon TL, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na ise 50 milyon TL bütçe tahsis edildi.

Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Ab-dülmecit Karataş’m verdiği bilgiye göre kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik çocuklar ve gençler mali destek programı kapsamında risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel yetenekli çocuklara dönük projeler desteklenecek.

Girişimcilik mali destek programı ile İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik projelere destek verilecek.

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda ise katma değeri, teknolojisi ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile ekonomik yapının yenilik ve yaratıcılık odaklı bir yapıya kavuşturulmasma katkı sağlayacak projeler desteklenecek.

TRAKYA KALKINMA AJANSI

‘Yeni İşim Girişim’ programı

Trakya Kalkınma Ajansı, bu yıl İktisadi Kalkınma, Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları aracılığıyla bölgeden gelen projeleri destekleyecek. Tekirdağ, Edime ve Kırklareli illerini kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı’mn Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak mali destek programları çerçevesinde ‘Yeni işim Girişim’ programını ilan ederek girişimcilere destek olacaklarını söylüyor. Şahin, geçen yıl 10 milyon TL’yi destek programlarına tahsis eden Ajans’m Sosyoekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik projeleri destekleyeceğini vurguluyor.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

12 milyon TL destek verecek

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’mn kesinleşmemiş bütçesine göre bu yıl destek programlarına 12 milyon TL tahsis edilmesi öngörülüyor Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçen yıl başta KOBI’ler olmak üzere kamu kurumlan ve sivil toplum örgütlerine yönelik 13 milyon TL’lik bir destek bütçesi tahsis ederken, bunun 12.9 milyon TL’sini kullandırdı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Esra Kocabaş, çalışma programlarının Kalkınma Bakanlığınca henüz onaylanmadığını belirterek, 2016 yılı destek bütçesi hakkında net bir rakam veremediğini vurguluyor.

Ajansın destek projesini her yıl en asgari seviyeye çıkarmaya çalıştıklarım ifade eden Kocabaş, bu yıl mali destek programları için ortalama 12 milyon TL’lik bir bütçenin onaylanmasını beklediklerini dile getiriyor.

316 PROJE DESTEKLENDİ

Bugüne kadar 316 projeye mali destek programı kapsamında destek sağladıklarını açıklayan Kocabaş, şunları kaydediyor: “Her biri bizim için önemli projelerdi. 2015’ten itibaren yeni bir destek mekanizması olan güdümlü proje desteğini hayata geçirdik.

Ajans olarak bu destek mekanizmasının aktif hale getirilmesi kararı alındıktan sonra Balıkesir’de ilgili kurumlar ile yapılan görüşmeler ve yaptığımız incelemeler sonrasında bölgemizde uluslararası kongre ve fuar merkezinin önemli bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu eksikliğin giderilmesi için Balıkesir Büyükşehir Be-lediyesi’nce hazırlanan projeyle, güdümlü proje desteği kapsamında bölgeye uluslararası standartlarda bir kongre ve fuar merkezi için destek sağlamış olduk.”

İZMİR KALKINMA AJANSI

Dezavantajlı gruplara öncelik

İzmir Kalkınma Ajansı, tüm faaliyetlerini 2014-2023 İzmir Bölge Plam’na uygun olarak yürütüyor.

Planı’na İzmir’deki tüm paydaşların katkısıyla Ajans’m koordinasyonunda hazırlandığını söyleyen İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Murat Yılmaz çoban, mali destek programlarının İzmir Bölge Planrnda belirlenen hedefler çerçevesinde olduğunu vurguluyor. Ajansın son mali destek programlarını 9 Aralık 2015’te yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, mesleki eğitim, küçük ölçekli sanayi bölgelerini geliştirme başlıklarında ilan ettiklerini açıklayan Yılmazçoban, programlara başvuruların halen devam ettiğini, bu programların uygulamasının bu yıl gerçekleşeceğini ifade ediyor.

İzmir Bölge Planı’nın hedefleri çerçevesinde, İzmir Kalkınma Ajansı’mn bundan sonraki mali destek programlarında da dezavantajlı gruplara yönelik pozitif uygulamaların yer alacağını söyleyen Yılmazçoban, “Örneğin 9 Aralık 2015’te ilan edilen ve 2016’da uygulaması gerçekleşecek olan Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nm bir önceliği engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesidir” diyor.

521 SÖZLEŞME İMZALANDI

Yılmazçoban’m verdiği bilgiye göre, İzmir Kalkınma Ajansı 2008’den bugüne toplam 16 mali destek programı ilan etti. Başvuru süreci ve sözleşme aşamaları tamamlanarak uygulamaya geçilen 13 mali destek programı kapsamında toplam başvuru sayısı bin 917 olurken, bunlardan 521’i ile sözleşme imzalandı. Desteğin rakamsal karşılığı ise 185 milyon TL’ye ulaştı.

Ajans, güdümlü proje desteği kapsamında da birçok projeye destek verdi. Bunlardan biri de 2011’de İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülen IZTEKGEB İnovasyon Merkezi Güdümlü Projesi. Projenin toplam bütçesinin 7 milyon TL olup, ajans destek tutarı 5.25 milyon TL.

Ajansa, Ödemiş Kaymakamlığı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi’ başlıklı güdümlü projenin değerlendirme süreci devam ediyor.

Ajans, bugüne kadar proje teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü projeler kapsamında imzalanan 566 proje ve faaliyete toplam 214.7 milyon TL kaynak tahsis etti.

ZAFER KALKINMA AJANS!

Ar-Ge çalışmalarını hedefliyor

Zafer Kalkınma Ajansı, bu yıl destek programlarına 28.95 milyon TL kaynak tahsis edecek. Bunun 25 milyon TL’si proje teklif çağrılarına, 3 milyon TL’si güdümlü proje desteklerine, 700 bin TL’si doğrudan faaliyet desteğine ve 250 bin TL’si ise teknik desteğe ayrılacak.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, geçen yıl 30 milyon TL’si proje teklif çağrılarına, 500 bin TL’si doğrudan faaliyet desteğine, 300 bin TL’si ise teknik desteğe olmak üzere toplam 30.8 milyon TL kaynak tahsis etmişti. Bunun 28.2 milyon TL’si sözleşmeye bağlandı.

İKİ ÇAĞRIYA ÇIKILACAK

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, bu yıl biri KOBİ’lere, diğeri kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik iki çağrıya çıkılmasını öngördüklerini söylüyor.

KOBİ’lerde imalat sanayisinde Ar-Ge, yenilikçilik, markalaş-ma, kalite konuları ön plana çıkarılacağını belirten Balcı, alt bölge bazında NACE koduna göre desteklenecek sektörler listesi hazırlanacağını ifade ediyor.

Balcı’nm açıklamalarına göre, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ise çevre ve enerji alanlarında yapılacak altyapı projelerine destek verilmesi öngörülüyor. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında bölgesel kalkınma açısından aciliyet ve stratejik önem taşıyan projeler desteklenecek.

Güdümlü proje desteği kapsamında ise Ajans öncülüğünde mermercilik sektörüne yönelik olarak Afyonkarahisar’da uygulanması planlanan bir proje geliştirildi. Sözleşmenin bu yıl imzalanması planlanıyor.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

Savunma sanayi ve doğal taş sektörünün yanında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bu yıl havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi ile Bilecik doğal taş ve mermer sektörünün geliştirilmesine yönelik mali destek programlarına çıkmayı planlıyor. Bu iki destek programına 16 milyon TL tahsis edilmesi öngörülüyor.

Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerine yönelik program ile bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile rekabet güçlerinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, diğer program ile Bilecik’te öne çıkan doğal taş ve mermer sektöründe faaliyet göstermekte olan işletmelerin ürünlerin işlenmesi, enerji sarfiyatlarının düşürülmesi, yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve üretilmesinin teşvik edilmesi yoluyla rekabet güçlerinin arttırılmasının amaçlandığım ifade ediyor.

ÇEVRESEL KAZANIMLAR

Bölgenin gereksinimleri doğrultusunda stratejik öneme sahip kümelenme, yaratıcı endüstriler, sağlık turizmi, endüstriyel simbiyoz (çevresel ve ekonomik kazanım İçin işbirliği ağları) gibi konularla ilgili çeşitli analizler yapan BEBKA, bölge potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için faaliyet ve organizasyonlar düzenliyor. Endüstriyel simbiyoz yaklaşımının, firmalar arası işbirliği ve dayanışmayı artırarak hem çevresel hem de ekonomik getiriler sağlayan bir mekanizma olarak bölgede hayata geçirilmesi için ilk adımları attıklarını belirten Değirmenci, 2016’da bu programın fizibilite aşamasından uygulama aşamasına geçerek projelerin hayata geçirilmesini planladıklarını vurguluyor. Değirmenci, Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı için çalışmalara başlayacaklarını açıklıyor.

ANKARA KALKINMA AJANSI

İleri teknolojili sektörler

Ankara Kalkınma Ajansı, bu yıl destek programlan kapsamında 21 milyon TL kaynak tahsis edecek. 2016’da çağrıya çıkılacak mali destek programları arasında sosyal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, ileri teknolojilerde yüksek katma değer başlıkları yer alacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, ileri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi yerli üretim, markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması, teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesinin planlandığını söylüyor. Sosyal kalkınma destek programının bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunarak sosyal uyumun güçlendirilmesi amacım güttüğünü vurgulayan Şayık, program kapsamında Ankara’da yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanmasının planlandığını belirtiyor.

18.6 MİLYON TL KAYNAK TAHSİSİ

Şayık’m verdiği bilgiye göre Ankara Kalkınma Ajansı geçen yıl mali destek programı kapsamında 18.6 milyon TL kaynak kullandırdı. Bu desteğin yüzde 26’sı sosyal kalkınma, yüzde 21’i sürdürülebilir kalkınma ve yüzde 53’ünü ileri teknolojilerde yüksek katma değer programları oluşturdu. Ajans geçen yıl doğrudan faaliyet desteği için 912.8 bin TL, teknik destek kapsamında ise 455 bin TL kaynak tahsis etti.

AHİLER KALKINMA AJANSI

Önceliği turizm sektörü

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), bu yıl mali ve teknik destek programları kapsamında 9.4 milyon TL kaynak tahsis edecek. Bunun 9 milyon TL’si mali destek programı proje teklif çağrılarına, 400 bin TL’si teknik destek programına aktarılacak. AHİKA Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yıldız’ın verdiği bilgiye göre ajans geçen yıl enerji altyapısı mali destek programında sözleşme imzalanan 22 proje için 9.4 milyon TL, sosyal kalkınma mali destek programında sözleşme imzalanan 27 proje için 2.5 milyon TL kaynak tahsis etti. 400 bin TL tutarında ise teknik destek programı uyguladı.

ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerini kapsayan AH1KA, bu yıl başta turizm sektörü olmak üzere, hizmet, imalat, gıda sanayi gibi üretime yönelik sektörlerin desteklenmesi için proje teklif çağrısına çıkacak.

Geçen yıl başlanan paydaş analizi çalışması tamamlanarak, paydaş kurumla-rm gelişim ihtiyaçları belirlenerek bu yönde çalışmalar gerçekleştirilecek. Bölge ihtiyaçlarına yönelik fizibilite, rapor, analiz hazırlama çalışmaları ve çalıştaylara devam edeceklerini söyleyen Yıldız, “Teknik destek programları ile ajans uzmanları tarafından proje kültürünün geliştirilmesine yönelik verilen proje planlama eğitimleri ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri bu yıl da devam edecek” diyor.

GÖÇ ANALİZİ RAPORU

AHİKA, bu yıl uygulanacak mali destek programlarında özel sektör tarafın- 4 dan sunulacak dezavantajlı gruplara yönelik projeleri de değerlendirmeye alacak. Geçen yıldan devam eden projelerin izlemesine devam edilecek. Ayrıca bölgeye yönelik Göç Analizi Raporu hazırlanacak.

Tasarlanan, uygulanan programlar ve projelerle bölgede öne çıkan alanlarda bölgenin rekabetçiliğinin artırılması ve bölgenin potansiyelinin ülke ve dünya çapında tanıtılmasının hedeflendiğini söyleyen Yıldız, Kapadokya için önemli alanlardan olan turizm sektöründeki firmaların uluslararası sektör aktörleriyle buluşması ve bölgenin etkin bir şekilde tanıtımı için yurt dışı organizasyonlar yaptıklarım aktarıyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

Destek bütçesi 23.5 milyon TL

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bu yıl mali destek programlarına ‘Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Destek Stratejisi’nde belirlenen öncelikler doğrultusunda çıkacak. 2016’da doğrudan faaliyet destekleri, teknik destek programlarına da kaynak tahsis edecek olan Ajans, genetik, plazma teknolojisi ve organ nakli merkezine yönelik güdümlü destek projeleri ile bölgede hedeflenen ivmenin çıkış noktasını oluşturacak.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil Taşçı, ajansın bu yıl vereceği desteklere tahsis edilecek bütçenin 23.5 milyon TL olarak öngörüldüğünü söylüyor.

Proje teklif çağrıları kapsamında bu yıl toplam 17 milyon TL kaynak tahsis edileceğini vurgulayan Taşçı, güdümlü proje destekleri için 5 milyon TL, doğrudan faaliyet destekleri için 1 milyon TL ve teknik destekler için ise 500 bin TL destek kullandıracağını açıklıyor.

DÖRT MALİ DESTEK PROGRAMI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil Taşçı, bu yıl mali destek programları kapsamında açıklanacak dört program hakkında şu bilgileri veriyor:■ Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı: Bütçesi toplam 2.5 milyon TL olacak, Kar amacı güden kurumlar için 20 bin ile 200 bin TL arası, kar amacı gütmeyen kurumlar için ise 50 bin ile 500 bin TL arası destek sağlanacak.

■ Kentsel Ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı: Programın bütçesi 4 milyon TL olacak. Program kapsamında kar amacı yürütmeyen kurumların projelerine 100 bin ile 500 bin TL arası destek sağlanacak.

■ Gelişen Sanayi Mali Destek Programı: Bütçesi 8.5 milyon TL. Kar amacı güden kurumlar için 50 bin ile 500 bin TL arası, kar amacı gütmeyen kurumlar için ise 25 bin ile 750 bin TL arası destek sağlanacak.

■ Mikro İşletmeler Mali Destek Programı: Mali destek programı bu yıl ilk kez uygulanacak. Program kapsamında proje bazında 25 bin ile 75 bin TL arası destek ile kar amacı güden kurumlara destek sağlanacak.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Kümelenme projesi ilerliyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), bu yıl 27.5 milyon TL büyüklüğündeki bütçesinin 15 milyon TL’ye yakın bölümünü kamu ve özel sektör kullanımına sunulan hibe desteklerine ayıracak. 2016’da hayata geçirilecek güdümlü proje için 1.6 milyon TL’lik bir kaynak kullandıracak olan Ajans, ayrıca teknik destek programı kapsamında 350 bin TL ve doğrudan faaliyet desteği ile 750 bin TL kaynak tahsis edecek.

KUZKA Genel Sekreteri Ramazan Çağlar’ın verdiği bilgiye göre Ajans, 2010-2015 yılları arasında kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik uyguladığı hibe programları ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan faaliyet bölgesine yaklaşık 70 milyon TL destek sağladı. Eş finansmanlarla birlikte bölgede harekete geçirilen kaynak büyüklüğü 120 milyon TL’ye yaklaştı.

DÜNYANIN KAPISINI ÜRETECEKLER

Bu yıl ajansın ana faaliyetlerini turizm ve ihracat alanlarına odaklayacağını söyleyen Ramazan Çağlar, “Turizm yönlü faaliyetler bölge tanıtımına yoğunlaşacak. Türkiye’nin uluslararası tanıtım stratejisine uyumlu olarak Home Of konseptini temel alarak tasarlanan projede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri turizm destinas-yonlarmın tanıtılmasına yönelik tüm iletişim araçları oluşturulacak diyor.

Kümelenme projesi kapsamında Tosya’daki kapı sanayicilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Kapı Sanayicileri Derneği ve Ajans’m hazırladığı 1.8 milyon TL büyüklüğündeki ‘Dünyanın Kapısını Üretiyoruz’ projesi Ekonomi Ba-kanlığı’nm Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) programı kapsamında destekleniyor. Söz konusu projenin de uygulama süresi ise 36 ay.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Turizm işletmelerinin yanında

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında 19 milyon TL kaynak tahsis edilen Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için 21 Aralık 2015’te çağrıya çıktı.

Turizmin geliştirilmeşine yönelik mali destek programıyla B 1 Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan bölgenin kalkınma potansiyelinin harekete geçirileceğini söyleyen OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen, 18 milyon TL bütçe tahsisi yapılan program kapsamında verilecek destek tutarlarının asgari 100 bin TL, azami 1 milyon TL olacağını belirtiyor.

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek programlarına 1 milyon TL bütçe tahsisi yapıldığını söyleyen Özen, destek tutarlarının asgari 25 bin TL, azami 75 bin TL olacağını ifade ediyor. Programların son başvuru tarihi 11 Mart 2016 olarak belirlendi. OKA, doğrudan faaliyet desteği programı için 300 bin TL, teknik destek programı için 150 bin TL ayırdı.

OKA, 2009’dan bu yana imzalanan toplam 542 projeye 103.1 milyon TL’lik kaynak tahsis ederek, bölgede 206.8 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesine katkı sağladı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

OKA’nın güdümlü proje desteği uygulamaları açısından birçok projeye imza attığını belirten Genel Sekreter Mevlut Özen, Samsun Fuar ve Kongre Merke-zi’nin bu projelerden biri olduğunu söylüyor. Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi’nin tamamlandığını vurgulayan Özen, 2015 yılı ikinci yarısında tek-nokente başvuran firmaların değerlendirmelerinin yapıldığını belirtiyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

Odağında tarımsal üretim altyapısı var

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu yıl destek programlarına 11 milyon 250 bin TL düzeyinde kaynak tahsis edecek. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 3.5 milyon TL, Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 6.5 milyon TL kaynak tahsis edilecek. 2016 yılı destek bütçesinin 1 milyon TL’si doğrudan faaliyet desteği programlarına, 250 bin TL’si teknik destek programına aktarılacak.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan KUDAKA Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali Çakal, geçen yıl kar amacı gütmeyen kuruluşlara Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek Programı ile 4 milyon TL, iktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile 8 milyon TL destek tahsis edildiğini belirterek, doğrudan faaliyet desteği kapsamında 1 milyon TL, teknik destek programı kapsamında ise 250 bin TL destek bütçesi bulunduğunu ifade ediyor.

Çakal’m verdiği bilgiye göre bu yıl, mali destek programı kapsamında kar amacı güden kuruluşlara yönelik, imalat ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan, tarımsal çıktılardan ikincil üretim yapmak isteyen ve sadece Bayburt ili için geçerli olmak üzere et veya süt üretim tesisi kurmak, mevcut olanı modernize etmek isteyen işletmelere destek verilecek.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik ise canlı hayvan pazarlarının ve hayvan kesimhanelerinin kurulması ile doğal, yerel ve organik ürün ve halk pazarlarının kurulmasına yönelik projeler desteklenecek.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA ÇIKTI

KUDAKA, 28 Aralık 2015 tarihi itibari ile üretimin geliştirilmesi ve tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi mali destek programlarını ilan etti. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde uygulanacak programların toplam bütçesi 10 milyon TL olacak. Üretimin geliştirilmesi mali destek programına bölgede faaliyet gösteren veya gösterecek olan işletmeler başvuru yapabilecek. Başarılı projelere azami 500 bin TL destek verilecek.

Tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi mali destek programına bölgede yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuru yapabilecek. Başarılı projelere azami 875 bin TL destek verilecek. Her iki program için başvuruların internet üzerinden 25 Şubat 2016’ya kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyaları 3 Mart 2016’ya kadar ajansa teslim edilecek.

SERHAT KALKINMA AJANSI

Önceliği sosyal kalkınma

Serhat Kalkınma Ajansı, 2016 yılı çalışma programında mali destek programları için 10.6 milyon TL bütçe tahsis ediyor. Henüz tasarım aşamasında olan güdümlü projeler için 2.8 milyon TL kaynak ayrılması öngörülüyor.

Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu’nun yaptığı açıklamaya göre geçen yıl ajansın toplam destek bütçesi 16.8 milyon TL’ye ulaştı. 2015’te hedef kitlesinde kar amacı güden kuruluşların yer aldığı iktisadi gelişme mali destek programı kapsamında 25 proje desteklenirken ve bu projelere kullandırılan kaynak yaklaşık 5.6 milyon TL’ye ulaştı. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak uygulanan sosyal kalkınma mali destek programı ile sosyal kalkınmaya yönelik küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında ise 29 projeye toplam 8.2 milyon TL hibe desteği verilirken, mali destek programlarının yanı sıra Ağrı Kent Yaşam Merkezi başlıklı güdümlü projeye 3 milyon TL destek verilmiş bulunuyor.

Kapu’nun verdiği bilgiye göre, Ajans bu yıl hem kar amacı güden kuruluşlara hem de kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik mali destek programları uygulamayı planlıyor. Bölgedeki işletmelerin çok büyük bir bölümünün mikro ve küçük işletme olmaları dikkate alınarak bu işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve ölçeklerinin büyütülmesi hedefi doğrultusunda bölge ekonomisi için stratejik önem arz eden, gelişme potansiyeli yüksek imalat sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak amacı ile girişimcilik desteklenecek.

FIRAT KALKINMA AJANSI

Bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek

Fırat Kalkınma Ajansı bu yıl destek programları için 15 milyon 900 bin TL bütçe tahsis edecek. 2015’te tahsis edilen bütçe 11 milyon 550 bin TL olacak.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop’un verdiği bilgiye göre, Ajans, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan bölgede kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 8 Ocak’ta 2016 yılı imalat sanayinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesi ve sanayi altyapıları mali destek programlarını haşlattı. Programlar kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 14 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 24 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Söz konusu programlara başvuru kabulü 22 Ocak-11 Mart 2016 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7 milyon TL olacak. Destek miktarı asgari 100 bin TL ve azami 400 bin TL olarak uygulanacak.

ALTYAPILAR DESTEKLENİYOR

Öztop’un verdiği bilgiye göre programın amacı bölgede, yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak. Programın öncelikli alanları işletmelerin ortak kullanımına yönelik tesis ve altyapıların geliştirilmesi, kentsel alanlarda yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapıların geliştirilmesi olarak belirlendi.

MAKSİMUM 1 MİLYON TL

Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarının 7 milyon TL olduğunu söyleyen Öztop, ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarının, proje toplam uygun maliyetinin en az yüzde 25’i, en fazla yüzde 75’i olabileceğini vurguluyor. Öztop, destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 200 bin TL ve azami 1 milyon TL olabileceğini kaydediyor.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANS!

Küçük ölçekli altyapı alanını hedefliyor

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DA-KA), 2016 yılında küçük girişimcilik, re-kabetçiliğin geliştirilmesi, yatırım ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı alanlarında destek programları yürütecek. 2015 yılında mali destek, cazibe merkezleri destekleme, doğrudan faaliyet ve teknik destek programları kapsamında yaklaşık 28.7 milyon TL’lik destek ödeneği kullandıran DAKA, aynı kalemler için bu yıl 52 milyon 750 bin TL civarında kaynak tahsis edecek. DAKA’nm dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılığı 2016 yılında da sürecek.

Destek programları hakkında bilgi veren DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı’nda kadınlar ve engelliler tarafından gerçekleştirilecek projeler ile Hakkari ilinde yürütülecek projelerin öncelikli olarak değerlendirildiğini vurguluyor. Demirci, “Kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge için gelişmişlik farklarının azaltılması ana görevimiz olduğu için dezavantajlı grupları içerecek politikaları geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” diyor.

SEBZECİLİK HAREKETLENDİ

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan DAKA’nm bu zamana kadar uyguladığı destek programlarıyla bölgede fark yaratan gelişmelere tanıklık edildi. Demirci’nin verdiği bilgiye göre, DA-KA’nın 2010’da ilan ettiği Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programı, bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim verimliliği ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Yine tarım alanında uygulanan Hakkari’de Meyvecilik Ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı da iyi uygulama örneği olarak dikkat çekti. Bu program kapsamında, 329 dekarlık ceviz ve 404 dekarlık elma bahçeleri kuruldu.

YATIRIMCI YATIRIMA İKNA EDİLDİ

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan DAKA, farklı sektörlerde de destek mekanizmaları harekete geçirdi. DAKA, 2012’de bölgedeki işletmelerin enerji girdi maliyetlerinin azaltılmasını sağlayarak sektörel rekabet güçlerinin artırılması için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı’m tasarladı.

DAKA ayrıca yatırım teşvik mekanizmasının daha etkin ve yaygın kullanımını eşgüdümlü olarak destekleyerek nitelikli üretim sermayesini bölgeye çekmek amacıyla Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı yürüttü. Bu program vesilesiyle medikal sektörü gibi katma değeri yüksek bir sektörde faaliyet gösteren bir yatırımcı, bölgede yatırım yapmaya ikna edildi.

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

Büyük çaplı projelere kaynak

Çukurova Kalkınma Ajansı (CKA), bu yıl mali destek programları için 7 milyon TL kaynak tahsis etti. Ajans, kar amacı gütmeyen kurumlarm araştırma ve fizibilite çalışmalarının desteklendiği doğrudan faaliyet destek programına 750 bin TL, teknik destek programı için de 500 bin TL kaynak ayırdı. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan büyük çaplı projelerin destekleneceği güdümlü proje desteklerinin hayata geçirilmesi için Ajans koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Altunsu, bu yıl mikro işletmelere yönelik Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı uygulayacaklarım belirtiyor.

Adana ve Mersin illerini kapsayan Çukurova Kalkınma Ajansı’nm geçen yıl üç alanda mali destek programına çıktığını belirten Altunsu, 25 milyon TL kaynak ayrılan programlara 283 proje başvurusu alındığını vurguluyor.

Geçen yıl 62 proje ile 23.7 milyon TL destek miktarının sözleşmeye bağlandığını ve toplam 46.8 milyon TL proje bütçesi bölge kalkınması için harekete geçirildiğini ifade eden Altunsu, “Mali destek programları ve doğrudan faaliyet desteği kapsamında geçen yıl 175 proje sahibine yaklaşık 55 milyon TL tutarında destek bütçesi kullandırıldı. Bunlar dışında geçen yıl ilk defa açılan teknik destek programları kapsamında 32 kurum ile destek sözleşmesi imzalandı” diyor.

İLK TİCARİ İSTİHBARAT MERKEZİ

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2015 yılı Mali Destek Programı kapsamında Mersin, Adana ve Tarsus’da faaliyet gösteren firmaların, uluslararası alanda hareket eden tüm ticari işletmelerin bilgilerine ulaşabilecekleri Türkiye’nin ilk ticari istihbarat merkezinin kurulması projesine destek verdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilecek projeyle firmalar ticaret ve sanayi odaları kanalıyla dünya, kıta ve ülke bazında fiili ve potansiyel müşterilerin, tüm rakiplerin bilgisine ulaşacak. Hedef pazarlar için hazır pazar araştırmalarının tespitini yapacak, hedef ülkelerdeki hedef rakiplerin analizini, gümrük bilgileri ile rakip ve müşteri analizlerini yapacak.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

Destek bütçesi 11 milyon TL’yi aşıyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı, bu yıl toplam bütçesinin 11 milyon 250 bin TL’lik kısmını, destek mekanizmaları ve bu mekanizmaların hayata geçirilmesi sürecinde yapılacak çalışmalara aktaracak.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Bülent Özkan, ajansın geçen yıl yaklaşık olarak 10 milyon 250 bin TL mali destek programlarına, 1 milyon TL doğrudan faaliyet desteği programına kaynak tahsis ettiğini söylüyor. Ayrıca teknik destek programı kapsamında 600 bin TL, cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin fizibiliteleri içinse yaklaşık 2 milyon TL destek kullandırıldığını ifade eden Özkan, geçen yıl destek bütçesine tahsis edilen kaynağın 13 milyon 850 bin TL düzeyine ulaştığım aktarıyor.

Özkan’ın verdiği bilgiye göre İpekyolu Kalkınma Ajansı, bu yıl GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı ile doğrudan faaliyet desteği programı, teknik destek programı, güdümlü proje desteği programı ve cazibe merkezlerini destekleme programlarına çıkacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu