Haberler

Fuarların Cazibesini Artırmak

Modem ticaretin pazar yerleri fuarlar. Yeni ürün ve üretim teknolojilerinin sergilenmesi, yeni uluslararası müşteriler, partnerler edinmek, verimli bir pazarlama olanağı elde etmek için en uygun ortamı sunuyorlar. Türkiye de son yıllarda uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarını geliştirmek ve çoğaltmak için büyük çaba harcıyor. îıne Ekonomi Bakanlığı da bu fuarlara katılımda yurtiçi pazarı genişletmek için firmalara destek oluyor. 95/7 sayılı bu destek, Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve Ekonomi Bakanlığı’nm belirlediği kriterlere uygun yerli fuar organizatör firmalarına hitap ediyor.

fuarlar

Destek kapsamı

Program kapsamında yer alan mali destek üç başlıktan oluşuyor:

a) Organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım faaliyetleri

b) Organizatör firma tarafından fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların yol giderleri


c) Fuar süresince düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve yarışmalara ilişkin masraflar

Organizatör firmalann fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım faaliyetleri bunlardan ilki. Bu başlık basın yayın, radyo TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantı sı gibi faaliyetlerin giderlerim içeriyor.İkinci başlık ise organizatör firma tarafından fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların yol giderleri, ki burada da ülke başına iki kişi destek kapsamında. Yine fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar da mali destekten yararlanıyor. Program içinde yer alan diğer destekler ise iki başlıkta toplanabilir. Bunlardan ilki fuarda yer alan yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik, Ticaret Müşavirlikleri’nce gerekli tanıtımın yapılmasına dönük. Diğeri ise fuann ve organizatör Firmanın Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendiğinin belgelenmesi.

Koşullar neler?

Destekten yararlanmak için organizatör firmaların belli şartları sağlamaları gerekiyor: Her şeyden önce fuar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin alınmış olması lazım. Daha sonra fuarın, tekstil, konfeksiyon, halı, deri, ayakkabı, otomotiv, gıda ve gıda teknolojileri, elektrik elektronik sanayi, madeni eşya, toprak ürünleri, inşaat malzemeleri ya da mobilya sektörlerine yönelik olması şartı da aranıyor. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması ve bir önceki dönemki fuara 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması da diğer ölçütler.

fuar harcama kalemleri

Başvuru ve ödeme

Önce bir bilgi, bir organizatör firmaya aynı konudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmiyor. Fuarlarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, bulundukları bölgedeki ihracatçı birliğine başvurmaları gerekiyor. Başvuru yaparken fuann konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren bir proje hazırlamanız da bekleniyor. Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönem fuara 25’i yabancı olmak üzere 100 firmanın katılmış olduğunu belgeleyen dokümanlar ile fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster gibi dokümanların birer örneği de hazır olmalı. Fuara davet edilecek olan ve fuann konusuyla ilgili sektörde uluslararası alanda önemli ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki davetlilere dair liste de başvuru esnasında sunulmalı.

Faaliyetin ardından, tüm belgelerle ihracatçı birliğine başvuru yapılıyor, incelemenin ardından, ödeme Ekonomi Bakanlığının talimatı ile Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan organizatöre yapılıyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu