Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ekonomiye nefes aldıracak tedbirler açıklandı

Ekonomiye moral paketi

Ekonomiye nefes aldıracak tedbirler açıklandı. 250 milyar TL’lıkyeni kredi hacmi oluşturulacak. 2017’de 600 bin kişiye iş imkânı sağlanacak. KOBİ’lere ilk yılı geri ödemesiz üç yıl vadeli faizsiz 50 bin TL kredi verilecek. İşverenin asgari ücret primi dokuz ay ertelenecek. İlave istihdama destek verilecek…


BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ekonomiye nefes aldıracak tedbirler paketini açıkladı. Piyasada nakit sıkıntısını rahatlatmak için Hazine kefaleti getirmek suretiyle Kredi Garanti Fonu üzerinden ilave 250 milyar TL’lik yeni kredi hacmi oluşturulacak. Kredinin yüzde 7’si Hazine garantili olacak. Hükümet, “Krediyi verin, kefili biziz” diyecek. İhracat kredilerinde yüzde 100’e, KOBİ’lere yüzde 90’a ve ticari kredilerde yüzde 85’e kadar teminat verilecek. KOSGEB kanalıyla küçük işletmelere ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 50 bin TL faizsiz kredi sağlanacak. İmalat sanayinde teşvik kapsamındaki yatırımlara ilave destek verilecek.

2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranları yüzde 15 artırılacak, kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek. Teşviklerin tamamı 2017 için olacak.

Ekonominin yükünü KOBİ’ler sırtlıyor

İLK TEDBİR REEL SEKTÖRE

Eximbank’ın kredi hacmini artıracak tedbirler alınacak. Eximbank’ın 3.7 milyar TL olan ödenmiş sermayesi artırılacak. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandırılan döviz kredilerinde firmaların yurti-çinden temin edeceği Türk malı ve hizmetlerine yönelik kısım için sıfır faiz uygulaması başlatılacak. Ayrıca 2017’de 500 bini özel sektörde olmak üzere 600 bin kişiye ilave iş imkanı sağlanacak. İlave istihdam için ilk yıl net asgari ücretin yüzde 50’si; ikinci yıl aynı kişilerin istihdamının devam etmesi halinde yüzde 25’i bir yıl süre ile İŞKUR tarafından karşılanacak. Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenler, bu destekten yararlanarak 2017 Ocak, Şubat, Mart aylarında ödeyecekleri primlerini, yılın son üç ayma erteleyebilecek. Kamu bankalarının mevduat alımı yüzde 7.5 faizle sınırlanırken, 2017 kamuda tasarruf yılı olacak.

Başbakan Binali Yıldınm, 2 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında alman önlemleri açıkladı. Reel sektörün desteklenmesi, yapısal reformların hızlandırılması, istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik dokuz başlıkta toplanan tedbirler, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından devreye girecek. Teşvikler 2017 yılında uygulanacak. Reel sektörün, ihracatçıların sıkıntılarını bildiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, yatırım yapan, üreten, Türkiye’nin değerine değer katan, ihracat yapan bütün kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu çerçevede bugüne kadar atılan adımlara ilave olarak reel sektöre yönelik yeni destekleri hayata geçireceklerini dile getiren Yıldırım, ilk tedbirin reel sektöre yönelik olduğunu kaydetti.

250 MİLYAR TL YENİ KREDİ

Firmaların krediye erişim sıkıntılarının aşılması için Hazine kefaleti getiren hükümet, reel sektöre Kredi Garanti Fonu üzerinden ilave 250 milyar TL’lik yeni kredi hacmi oluşturacak. İhracat kredilerinde yüzde 100’e, KOBİ’lere yüzde 90’a ve ticari kredilerde yüzde 85’e kadar teminat verilecek. Sağlanacak kredi garanti sisteminin Hazine’ye getireceği risk, kredilerin yüzde 7’si ile sınırlı olacak. Bu da üç yıl için maksimum 17.5 milyar TL’ye karşılık gelecek.

Yeni yaratılacak kredi hacmi için gerekli kaynak, 2017 yılı bütçesinden harcama kalemleri arasındaki aktarımlar ve yapılacak tasarruflarla sağlanacak. Mali disiplinden hiçbir şekilde sapılmayacak. Kredi hacmindeki artışın planlananın dışında bütçe açığını artırmayacağım, yeni borçlanma gerektirmeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, bunun sadece 2017 bütçesinde ve arızi gelirlerle karşılanacağını kaydetti.

“Teşvikler ile tedbirlerin” birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, oluşturulan 250 milyar TL’lik kredi hacminin zaten piyasada olduğunu, ancak finans sektörünün yeterli emniyet tedbiri görmek istediği için kullandırılamadığını vurguladı.

BATAĞA KARŞI TEDBİR

Açıklanan paketin en önemli unsurunu reel sektöre krediye erişim desteği oluşturduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu anda sistemde takibe düşen alacak oranının son derece düşük olduğunu belirterek, “Bankalar krediyi verecek, biz kefil olacağız” ifadelerini kullandı. Şimşek, kefaletin sınırları olduğunu, batık olması halinde de Hazine’nin üstleneceği üst limitin, toplam kredilerin yüzde 7’si olduğunu kaydetti.

17.5 milyar TL’nin teorik, önümüzdeki üç yıl içerisinde gelebilecek maksimum rakam olduğunu ifade eden Şimşek, yıllık belki 4.5-5 milyar TL civarındaki bir yükün, çok rahat bir şekilde ilave borçlanma olmadan, bütçe açığına gitmeden yönetilmesinin mümkün olduğunu kaydetti. Başbakan Yıldırım ise hesaplarını en kötü duruma göre yaptıklarını belirterek, “Krediler illa batacak diye bir şey yok ama öyle olursa, elimizde de tedbirimizin olması lazım” dedi.

YATIRIM SEFERBERLİĞİ

Bugün mali sıkışıklığı olan firmaların toplam hacminin 40 milyar TL olduğunu, 250 milyar TL kredi hacminin bunun çok üzerinde olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, kredi hacminden ağırlıklı olarak KOBÎ’lerin yararlanacağını kaydetti, istihdamın yüzde 65-70’ini, firma sayısı olarak yüzde 98’ini, ihracatın yüzde 60’tan fazlasını oluşturan KOBÎ’lere ilave destek verdiklerini vurgulayan Yıldırım, buna da ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hükümet, 2017 yılı özel sektör yatırımlarını artırmak amacıyla imalat sanayinde yatırım teşvik kapsamındaki yatırımlara ilave destek sağlayacak. 2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranlan yüzde 15 artırılacak. Kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getirilecek. Yatınma ilişkin inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek.

Teşviklerin 2017 yılı için belirlendiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, yatırımın teşvik edilmesinde ciddi bir seferberlik başlatacaklarını söyledi. Kurumlar vergisi indirimini tam olarak uygulayacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Sadece o yatırımla sınırlı olmayacak, teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getireceğiz” dedi.

KDV ödemelerinin gecikmesine yönelik şikayetler bulunduğunu söyleyen Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a sorunun giderilmesi talimatını verdi.

Teşvikin tamamının diğer kazançlara uygulanmasına ilişkin detayları açıklayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, teşvikin yüzde 100’ünün derhal tüm kazançlardan indirilebileceğini belirtti. Zeybekci, 2017’de-ki yatırımlarıyla ilgili olarak gerekirse aynı yıl tüm kazançlarından indirerek, bir dahaki yıla sarkıtılmayacağım kaydetti.

PRİME ERTELEME

Tedbirler paketi çerçevesinde 2017 yılında istihdamı artırmak ve korumak için ilave destekler de hayata geçirilecek. Bu çerçevede özel sektör işverenlerinden asgari ücret desteğinden yararlananların, bu destekten yararlanmasına esas prim ödeme gün sayısına karşılık gelen; 2017 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ödenecek primlerinin sırasıyla, 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayma ötelenmesi sağlanacak. Başbakan Binali Yıldı-nm’ın ifadesiyle “Dokuz ay faizsiz erteleme” yapılabilecek. Bu tedbirle “Devlete vereceğin parayı sonra verirsin, önce işine harca” dediklerini vurgulayan Yıldırım, yıl içinde ödeme yapılacağı için bu ertelemenin ilave bir yük getirmediğinin altını çizdi.

500 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

işsizlikte hafif bir kıpırdanma olduğuna işaret eden Yıldırım, bunu dikkate alarak önümüzdeki yılın iş ve istihdamını artırmaya, özel sektör firmalarının maliyetlerini düşürmeye yönelik tedbirler de aldıklarını açıkladı. Yıldırım’ın açıklamalarına göre, 2017 yılında aktif işgücü programları kapsamındaki “işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programları” daha güçlü bir şekilde uygulanacak. 2017 yılında, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleri olmak üzere toplam 500 bin kişi, IŞKURün aktif işgücü programlarından yararlandırılacak. Bu özel sektöre verilecek destekle sağlanacak. İŞKUR’dan alman bilgiye göre, 2016 yılında mesleki eğitim kursu, girişimcilik eğitim programı ve işbaşı eğitim programlarından toplam 340 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

Ayrıca toplum yararına çalışma programı (TYÇP) kapsammda 100 bin kişiye istihdam sağlanacak. IŞKUR’un daha önce uygulanan toplum yararına çalışma programının genişletilerek yeni bir program başlatılacak. Toplum yararına çalışma programlarının ağırlıklı olarak Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, programın ihtiyaç duyulan yerlerde de uygulanacağını vurguladı. Böylece 2017 yılında istihdamı artırmaya yönelik alınan bu tedbirler çerçevesinde 500 bini özel sektörde olmak üzere toplam 600 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacak.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli istihdamla ilgili projelerinin kaynağının işsizlik ödeneği olduğunu söyledi.

İLAVE İSTİHDAM DESTEKLENECEK

İlave İstihdam Programı öncelikli olarak katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde uygulanacak. Bu program kapsammda istihdam edilen kişiler için ilk yıl net asgari ücretin yüzde 50’si, ikinci yıl aynı kişileri istihdam etmeye devam etmesi halinde yüzde 25’i bir yıl süre ile İŞKUR tarafından karşılanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankacılık sektörünün reel sektöre kredilerini yeniden yapılandırması için yetki ve imkan veren Karşılıklar Kararnamesi ile yeni kredi imkanları açılacak, kredilerin yeniden yapılandırılması sağlanacak. Kararnameyle bankacılık sektörüne reel sektörün kredilerinin yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan verildiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, bunun bankaların sermaye yeterliliğini olumlu etkileyeceğini, KOBI’lerin borçlanma maliyetini düşüreceğini kaydetti.

Bu arada kredilendirme açısmdan KOBİ tanımını değiştirilerek, 40 milyon TL’lik ciro sınırı 125 milyon TL’ye çıkarılacak. Daha fazla sayıda şirketin KOBİ tanımına girmesi sağlanacak.

EXİMBANK’IN HACMİ ARTIYOR

Eximbank’ın kredi hacminin artırılmasına yönelik tedbirler alınacak. Eximbank’ın mevcut durumda 3.7 milyar TL olan ödenmiş sermayesi artırılacak.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandırılan döviz kredilerinde firmaların yurtiçinden temin edeceği Türk malı ve hizmetlerine yönelik kısım için sıfır faiz uygulaması başlatılacak. Aradaki faiz farkını Ekonomi Bakanlığı karşılayacak.

Kredi Garanti Fonu’na Hazine tarafından sağlanacak olan Hazine kefalet limitinin önemli kısmı ihracatçıya yüzde 100 teminatı verilerek kredi kullanılması sağlanacak. Eximbank tarafından kullandırılan kredilerde reeskont kredilerinin risk ağırlığı sıfırlanarak sermaye yeterlilik oranı ve kredileri artırılacak. Yıldırım, amaçlarının, ihracatı çeşitlendirmek, ihracatın katma değerini ve miktarını artırmak olduğunu söyledi.

50 BİN TL KREDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB kanalıyla KOBİ’lere verdiği desteği artırarak devam ettirecek. Mevcut bütçe imkanlarını kullanmak suretiyle küçük işletmelere ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 50 bin TL kredi sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün verdiği bilgiye göre, KOSGEB’e üye küçük işletmelerin 12 ay içerisindeki kredi ihtiyaçlarım karşılamak üzere 50 bin TLye kadar kredi verilecek. Yaklaşık 15 bin KOBİ bundan faydalanabilecek. Bakanlık, KOSGEB’le birlikte bunun faizini ödeyecek. İlk yılı ödemesiz bu kredilerde, son iki yıldaki ödemeler üçer aylık ödeme takvimleriyle gerçekleştirilecek. 15 bin işletmenin faydalanacağının hesaplandığı krediler için yaklaşık 750 milyon TL kaynak olacak. Bunun maliyeti 15 milyon TL olacak.

REFORM TAKVİMİ

2017 yılı için yapısal reform uygulamaları takvimlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Kapsamlı reform programını daha önce paylaştıklarını hatırlatan Yıldırım, başta yargı, çalışma hayatı, eğitim ve vergi olmak üzere birçok alanda reformların hayata geçirileceğinin altını çizdi. Reformların esasının devletin bütün alanlardaki belirleyici rolünün sınırlandırılması, vatandaşın birçok alanda rahatça hareket etmesi, devletle olan işinin azaltılması olduğunu söyleyen Yıldırım, adalet ve güvenlik olmak üzere vazgeçemeyecekleri alan olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Bu iki alan devlette olacak ve hiçbir şekilde bu alanlarda başka bir reform düşünülmeyecek ama kendi içinde hızlı işlemesi, etkin olması için gerekli tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı.2017, kamuda tasarruf yılı olacak. Önceliği olmayan harcamalar, yeni bina alma, yeni araba alma şeklinde gereksiz masraflar yapılmayacak. Gereksiz seyahatlerden kaçınılacak. Çok ciddi tasarruf yapacaklarım söyleyen Başbakan Yıldırım, bunun tüm detaylarının çalışıldığını vurguladı. Harcamaları kısacaklarını, istihdama mecbur kalmadan kamuya personel, yeni bina almayacaklarını vurgulayan Yıldırım, gereksiz masrafları yaptırtmayacaklannı, mükerrer işlerinin önüne geçeceklerini belirtti.

Hükümet bütçe kanununda açıktan atama kontenjanı olarak 5 bin sayısını belirledi, Özellikle güvenlik, yargı alanında alınacaklarla yaklaşık 60 bin personel alımı planlandı. Bunun üzerinde daha fazla kamu personeli istihdamı söz konusu olmayacak. Kamu personeli alımları Başbakanlık tarafından koordine edilecek. Mevcut personelin ihtiyaç fazlaları, ihtiyaç bulunan yerlere kaydırılacak. Açıklar kapatılacak.

KAMU MEVDUATINA FAİZ SINIRI

Kamu bankaları mevduat toplama amacı gütmeyecek, kamu mevduatına uygulanan faiz yüzde 7.5’in üzerinde olmayacak. Kamu bankalarının kamudan mevduat alımın-da standart getirdiklerini dile getiren Yıldırım, geçen hafta imzaladığı genelgeye göre, kamu bankalarının aralarında para toplarken yarış yapamayacaklarını belirtti. Kamu paralarının genellikle kamuda tutulduğunu anımsatan Yıldırım, kamu bankalarının hem kendi aralarında hem de özel bankalarla bu konuda yarışa girdiklerini söyledi. Kamu bankalarının kamudan mevduat alınlında faize yüzde 7.5 sının getirdiklerini dile getiren Yıldırım, kamu bankalara işlerinin faizcilik ve daha çok kar etmek olmadığını, alman paraları reel sektöre, üretime, ihracatı artıracak projelere aktarmak olduğunu söylediklerini vurguladı.

“MERKEZ İN ELİ BAĞLI DEĞİL”

Piyasalarda göreceli bir sükunetin hakim olduğunu dile getiren Yıldınm, kurlann birkaç gündür iniş trendinde olduğunu vurguladı. Bu ufak tefek inişler ve çıkışların küresel şartlar nedeniyle olabildiğine dikkat çeken Yıldırım, bunların geçici olduğunu, alınan tedbirlerin ise orta ve uzun vadeli olduğunu kaydetti. “Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir” diyen Yıldırım, Merkez Bankasının fiyat istikrarını korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağım vurguladı.

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalara ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çağrısıyla milletin sorumluluk üstlenerek ellerindeki dövizleri bozdurmaya başladığını belirten Yıldırım, ciddi anlamda milli paraya yönelme olduğunu, bunun için vatandaşa teşekkür ettiklerini söyledi. Vatandaşların bunu tek başına yapmasının yeterli olmayacağını belirten Yıldırım, bu çerçevede kamuda bir dizi önlemler alındığını vurguladı. Devletin kuramlarının mecbur kalmadıkça döviz üzerinden sözleşme yapmayacağım belirten Yıldırım, mecburi olanlar ve dış sözleşmeler hariç olmak üzere kamunun döviz üzerinden sözleşme yapmayacağını vurguladı. Mevcut sözleşmelerden mümkün olanların Türk Li-rası’na dönüştürüleceğini kaydeden Yıldırım, bu şekilde uygulamaların başladığını belirtti. Bazı kamu kuruluşlarının dövizlerini Türk Lirasına dönüştürdüğünü dile getiren Yıldırım, kısa vadede bu şekilde 10 milyar dolar civarında kaynağın yerli paraya geçtiğini ve bu uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

GURBETÇİLERE ÇAĞRI

Yurtdışmdaki vatandaşlara tasarruflarını Türkiye’ye çekmeleri yönünde çağrılarının bulunduğunu belirten Yıldırım, buna Varlık Barışı’m örnek verdi. Söylemlerinin “Ne varsa getirin, sıkıntımız var” anlamına gelmediğinin altını çizen Yıldırım şunları kaydetti:

“Vergi de yok, vatandaşlarımız getirip parayı memleketine yatırsınlar. Onların alın teriyle, göz nuruyla elde ettikleri kaynaklar memleketimizde işe, aşa, istihdama, Türkiye’nin büyümesine dönüşsün. Bu sadece bir çağrıdır tabii, bunu zorlayacak bir şey yok. Bunun da vatandaşlarımız arasında olumlu yankı bulacağını düşünüyoruz.”

Mali disiplinden taviz yok

Reel sektörü desteklemek için alınan bütün bu tedbirlerin kaynağını bütçeden yapılacak tasarruflarla sağlanacak ve mali disiplin korunacak. Bu kapsamda ayrıntılı bir tasarruf programı hayata geçirilecek.

“Har vurup harman savurmayacağız, başkaca bir olumsuzluğa sebep olacak bir uygulamaya gitmeyeceğiz” diyen Başbakan Binali Yıldırım, hesap kitap yapıldığını bunların ayrıntıları çalışıldığını, neyin, nereden yapılacağını bildiklerini kaydetti. Söz konusu tedbirlerin gelecek yıllarda vergi olarak vatandaşın karşısına çıkmayacağını belirten Yıldırım, “Vergi artışı falan yok. Bir elinle ver, öbür elinle geri al, derdimiz o değil ki. Bu sıkıntıda hep veren taraf olacağız, alan taraf değil” ifadelerini kullandı.

Gelecek için umut verici

Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetimizin icracı ve reformcu bir anlayışla hareket ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracata yönelik açıkladığı tedbirleri ve destekleri olumlu ve moral verici buluyoruz. İş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı alanlar olan finansmana erişiminin kolaylaştırılması, istihdam maliyetlerini düşürecek mekanizmalar hazırlanması ve yatırım yapmanın cazibesinin artırılmasına odaklanılmasını önemli görüyoruz. Bu adımların özellikle KOBİ’lerimize hitap etmesinin ekonominin büyüme performansına olumlu yansıyacağı ve büyümenin bereketini artıracağı inancındayız.

TOBB olarak üreten kesimlerin iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere bugüne kadar hükümetimizle paylaştığımız birçok konunun hayata geçirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduk. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken, bunların kamuoyu ile paylaşılması olumlu ve gelecek için umut verici. 2017’de reel sektör için belirsizlik yerine umut hakim olacaktır. Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanan oda ve borsa camiası olarak hükümetimizin attığı tüm bu adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Mustafa KOCA/ Anadolu Aslanları işadamları Derneği (ASKON] Genel Başkanı
Yeni paket piyasayı rahatlatacak

Yeni kararlarda hükümetin yatırımcıyı desteklemesinin ön plana çıkarılması son derece doğru bir karar. Firmaların nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylıklar, kefalet sisteminin fonla karşılanması faydalı olacak. Kurumlar vergisi ve yatırımları teşvik oranlarının gözden geçirilmesi doğru kararlar. Sosyal politikalar adına firmalara yeni yüklerin getirilmesi, işveren için iş yürütme konusunda ciddi caydırıcılık oluşturdu. Meselenin bu tarafının görülmesi önemli. Diğer alanlarla ilgili olarak, istihdamın desteklenmesi için getirilen teşviklere zorunlu olarak ihtiyacımız vardı.

Prim ödemelerinin ötelenmesi, asgari ücret desteğinden yararlanılması, esas prim ödeme gün sayısına karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart, üç aylık primlerini 2017’nin Ekim, Kasım, Aralık ayına ötelenmesi işe yarar. Yurtiçinden sağlanacak Türk malı ve hizmetlere sıfır faiz uygulaması gibi yaklaşımlar da geç kalmış uygulamalar. Ayrıca tüm bu destekler için yeniden kaynak oluşturmak anlamında vergilere müracaat edilmesinin düşünülmemesi güven artırıcı olacak. Yeni paket güveni artıracak ve piyasayı rahatlatacaktır. En kısa zamanda devreye alınmasını ve piyasaların rahatlatılmasını bekliyoruz.

Tahir TELLİOĞLU / İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Gn. Başkanı
Hükümete sunduğumuz öneriler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlan müteahhitlere ciddi oranda moral verdi. Söz konusu kararların içerisinde yer alan, yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesinin verilecek olması ile yurtdışı müteahhitlik işlerine ilişkin olan sıfır faiz uygulamasının inşaat sektörü için büyük önem arz ediyor. Açıklanan maddelerin önemli bir bölümü müteahhitler olarak hükümetimize sunduğumuz önerileri kapsıyor. Umarım kararlar uygulamaya geçtiğinde de olumlu sonuçlar doğurur, hükümetimize bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Hikmet TANRIVERDİ / İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatçılar Birliği Bşk.
Piyasaya ciddi bir can suyu veriliyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın reel sektörü desteklemek için açıkladığı önlemleri beklediğimizin de üstünde bulduk. Piyasalar için 2017’nin ilk üç ayı sıkıntılı görünüyordu. 500 kişi çalıştıran bir firmanın aylık 350 bin TL civarında prim ödemesi gerekiyor. Atılan bu adım sayesinde firmanın prim borcu faizsiz olarak dokuz ay ötelenerek 1 milyon TL civarında bir rahatlama sağlanmış oluyor.

Diğer taraftan Eximbank sermayesinin arttırılması da önemli. 250 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturulması ve ihracatçıya verilecek kredilerde yüzde 100 Hazine garantisi sağlanmasını ve KOSGEB kapsamında 15 bin firmaya bir yılı ödemesiz üç yıllığına 50 bin TL’ye kadar kredi imkânı verilmesini de ilk bakışta altını çizmemiz gereken adımlar. Atılan adımlarla piyasaya ciddi bir can suyu verildiğini ve sektörlerimizin rahatlatıldığını düşünüyorum. Önlemlerin özellikle küçük ölçekli ihracatçıları yeni pazarlar bulma konusunda teşvik edeceğine inanıyorum.

Benim buradaki en önemli kaygılarımdan birisi alınan önlemlerin daha öncekilerde olduğu gibi bürokrasi noktasında kilitlenmesiydi. Başbakanımızın bu konunun bizzat takipçisi olacağını söylemesi içimizi rahatlattı.

Şeref FAY AT/ Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı
“Yatırım iştahı artacak”

Başbakan Binali Yıldırım’ın da belirttiği gibi sektörlerin halen 40 milyar TL’ye yakın kredi ihtiyacı var. Bu ihtiyaç piyasayı şu anda kilitlemiş durumda. 250 milyar TL gibi piyasa için ilave bir kredi hacmi yaratılması ihracatçıyı ve imalatçıyı rahatlatan bir adım. Kredi hacminin arttırılarak özellikle ihracatçıya verilecek kredilerde yüzde 100 Hazine garantisi getirilmesini çok önemsiyorum.

Mevcut istihdamın korunması için mümkünse bu kredi desteğinin 2017 beklenmeden hemen verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, asgari ücret teşvikinden yararlanan firmaların 2017’nin ilk üç ayına ait primlerinin faizsiz olarak yılın son çeyreğine ötelenmesi ve borç yapılandırması talep edenler için KOBİ tanımının 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılması başta olmak üzere atılan tüm adamlar da çok önemli. Yukarıda sıraladıklarım ve açıklanan diğer önlemlerle birlikte başta sektörümüz olmak üzere piyasalarda yatırım iştahının yeniden artacağını düşünüyorum.

Necdet KENAR / MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü
“Nakit sıkıntısı azalır”

Öncelikle piyasalarda son dönmede yaşanan nakit sıkıntısını aşmaya yönelik Kredi Garanti Fonu’nun kefaletiyle 250 milyar TL’ye kadar bir kredi hacmi oluşturulması piyasaları kısa süreli rahatlatıcı, olumlu bir gelişme. KOBİ’lere bir yılı ödemesiz, faizsiz 36 ay vadeli 50 bin TL kredi sağlanacak olması, asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerin, bu destekle ilgili SSK primlerine dokuz ay erteleme de nakit sıkıntısını aşmaya yönelik olumlu tedbirler. 2017’de özel sektörde yeni istihdam edilecek 300 bin kişinin işbaşı eğitim, 200 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanması hedefleniyor. Mevcut hedeflerde sayılar bir miktar artırılmış. 100 bin işsizin kamuda toplum yararına çalışma programından [TYÇP) yararlanması hedefleniyor. TYÇP’ler işsizlerin dokuz aya kadar süreli kamu işlerinde çalıştırılmasını öngören, gerçek istihdamı yansıtmayan programlar. Fakirliği geçici süre için önleme ve ekonomide talep yaratma dışında pek bir faydası yok. Bu programları, özellikle doğu-güneydoğu bölgelerinde yaşanan işsizliği geçici olarak önlemeye yönelik bir tedbir olarak değerlendirmek lazım. Yeni getirilen bir istihdam teşviki olarak işletmelerin her bir ilave istihdamına 2017’de asgari ücretin yüzde 50’si, 2018’de yüzde 25’i tutarında para ödemesini belirtmek gerekir.

Murat CAMADAN / Karadenizli İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Piyasaya moral, durgunluğa çare

Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları, daha çok orta ve uzun vadede büyümeyi destekleyecek önlemler. Bu kararların piyasaya hem moral vereceğine, hem de durgunluğa çare olacağına inancımız tam. En önemli ve güven veren nokta ise yapısal reformların bir takvime bağlanarak hızlandırılacak olması. Finans sektörünün yeterli emniyet tedbiri görmek istemesi sorunu da Hükümetimizin kefil olması ile çözülmüş gözüküyor. Kredi hacmindeki artış, piyasaların, içinde bulunduğu nakit sıkıntısını aşmasına yardımcı olacak. 2017’nin ilk üç ayında yapılması gereken SGK primlerinin yılın son üç ayına ertelenmesi nakit sıkıntısını hafifletecek. KOSGEB aracılığıyla özellikle imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük işletmelere ilk yılı ödemesiz üç yıllık 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek olması ise memnuniyet verici. İstihdama yönelik önlemleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Artı istihdam sağlayacak işverenlere, ilk yıl yüzde 50, ikinci yıl yüzde 25 destek verilecek olması işsizlikle mücadeleyi güçlendirecek. Bütün bu kararların uygulanmasında hükümetimizin ilave borçlanma yapmayacağını açıklamış olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu