Haberler

Ekonomideki Beklentiler

YILSONU yaklaşırken küresel ekonomide toparlanma eğilimi hakim. Türkiye’de de piyasalar sakin seyrediyor. Gündemde geçen hafta Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon raporu var. Yılsonu için yüzde 6.8’lik enflasyon hedefinin tutup tutmayacağı tartışılıyor.

Endişe ve itirazlara karşın, Merkez Bankası hedefin tutacağı konusunda ısrarlı. Bu arada bu yıl ekonomide yüksek büyüme ve buna bağlı cari açıkta artış bekleniyordu. Yılın ilk yarısı için büyüme yüzde 3.7 oldu. Üçüncü çeyrek büyümesi henüz belli değil, ama cari açık makası açılıyor. İlk sekiz aylık açık 44.2 milyar doları bulurken, anketlerde yılsonu beklentisi 58.8 milyar dolara yükselmiş durumda. Dövizle ilgili endişeler devam ederken Merkez Bankası’nın kur seviyesi vermesi de eleştiriliyor. Önümüzdeki süreçte faizlerle ilgili belirsizlik de var.

Ekonomideki makro görünüm ve gelecekle ilgili belirsizlikler, Para Dergisi Beklenti Anketi’nde de ortaya çıktı. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Teker yönetiminde hazırlanan ve ilk kez yayınlanan Para Dergisi Beklenti Anketi’nin 2013 yılı son çeyreğine ilişkin sonuçlan açıklandı. Bundan sonra her üç ayda bir yapılacak olan anket kapsamında, katılımcılara, enflasyon, faiz oranları, döviz kurları, ihracat fırsatları, cari açık, kredi notu ve siyasal risklere ilişkin beklentileri soruldu.


Toplam 217 kişiye uygulanan anket sorularını, yönetim kurulu başkanı, üst düzey yöneticiler ve akademisyenler yanıtladı. Anketi cevaplayanların yüzde 87 erkek, geri kalan yüzde 13’ü ise kadın katılımcılardan oluşuyor.

Katılımcılar arasında, 78 yönetim kurulu başkanı, 87 üst düzey yönetici ve 52 akademisyen bulunuyor.

Farklı sektör gruplarına uygulanan anket sonuçları, ekonominin gidişatı açısından kafaların karışık olduğunu gösteriyor. Anket katılım’ cılarmın enflasyona ilişkin endişesi ortaya çıkarken kurlar konusunda da kaygılar giderilmiş değil.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSEK

Enflasyon hedefinde son aylarda yaşanan bozulma ve endişe anket sonuçlarında da ortaya çıktı. Keza ankete katılanla-rın yüzde 59’u son çeyrekte enflasyonda yukarı yönlü bir hareket beklerken katılımcıların sadece yüzde 13’ü enflasyonda azalma olacağı görüşünde. Yüzde 28’lik bir kesim ise herhangi bir değişme olmayacağını düşünüyor. Ankete katılan yönetim kurulu başkanları-mn yüzde 55’i, üst düzey yöneticilerin yüzde 56’sı ve akademisyenlerin yüzde 69’u son çeyrekte enflasyonda yukarı yönlü bir hareket bekliyor.

“DÖVİZ YATAY SEYREDER”

Ankete katılanların, son çeyrekte döviz kurlarındaki beklentileri incelendiğinde yüzde 47’lik kesimin kurlarda önemli bir oynaklık beklemediği dikkat çekiyor. Bununla birlikte yüzde 34’lük kesime göre döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket meydana gelecek. Döviz kurlarındaki beklenti sektörel bazda incelendiğinde, akademisyenlerin yüzde 58’i kurlarda yukarı yönlü bir hareket bekliyor. Bankacılık ve finans kesiminden anketi cevaplayanların yüzde 51’i son çeyrekte kurlarda önemli bir hareket beklemediğini ifade ediyor.“BORSADA YÜKSELİŞ OLUR”

Ankete katılanların yüzde 41’i son çeyrekte BIST100 endeksinde artış beklerken, yüzde 24’lük bir kesim azalış olacağına işaret ediyor. Yüzde 35’i ise son çeyrekte borsaya yönelik önemli bir hareketlenme olmayacağını düşünüyor. Bankacılık ve finans kesiminden anketi cevaplayanların yüzde 60’ı son çeyrekte BIST100 endeksinde yukarı yönlü bir hareketlenme beklediğini ifade ediyor.

FAİZDE KAFALAR KARIŞIK

Ankette katılımcılara mevcut ortamdaki gelişmelere bağlı olarak kredi faiz oranlarına ilişkin beklentileri sorduk. Ankete katılanların yüzde 50’si herhangi bir değişme beklemezken, yüzde 41’ine göre faizlerde bir artış söz konusu olacak. Cevaplar sektörel bazda incelendiğinde sektörlerin beklentilerindeki farklılıklar göze çarpıyor. Buna göre, beyaz ve elektronik eşya sektöründen ankete katılanların yüzde 75’i kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemiyor. Otomotiv sektöründen anketi cevaplayanların yüzde 60’ı yukarı yönlü bir hareket beklerken, akademisyenlerin yüzde 58’i kredi maliyetlerinde artış bekliyor. Bu konuda bankacılık ve finans kesiminden ankete katılan yüzde 62’sine göre ise herhangi bir değişiklik beklenmemeli.

SON ÇEYREKTEN UMUTLU

Ankete katılanların yüzde 46’sı son çeyrekte ihracat pazarlarından olumlu sinyal gelmesini bekliyor. Yüzde 36’sı ihracat pazarlarındaki mevcut koşullar altında önemli bir gelişme beklemediğini ifade ediyor. Ankete katılan yönetim kurulu başkanlarmdan yüzde 41’i ihracat pazarlarından olumlu sinyal bekliyor. Aynı oranda bir kesim ise herhangi bir olumlu gelişme olmayacağı görüşünde. Ankete katılan üst düzey yöneticilerden yüzde 52’si ise son çeyrekten umutlu.

SEKTÖREL BÜYÜME SINIRLI

Anket katılımcılarına son çeyrekte faaliyet gösterdikleri sektör açısından pozitif bir ortam olup olmayacağı soruldu. Alman cevaplara göre, kendi sektöründe önemli bir büyüme bekleyenler ile herhangi bir olumlu gelişme beklemeyenler aynı sayıda. Ankete katılan yönetim kurulu başkanlarınm yüzde 47’si son çeyrekten olumlu olduğunu açıklarken, üst düzey yöneticilerin yüzde 40’ı son çeyrekte faaliyette bulundukları sektör açısından daha olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

EN BÜYÜK RİSK CARİ AÇIK

Katılımcılara son çeyrekte piyasaları etkileyen bazı risklere ilişkin beklentilerini de sorduk. Buna göre, anketi cevaplayanların yüzde 74’ü cari açığı çok önemli bir sorun olarak gördüklerini belirtti. Bunu yüzde 56 ile döviz kurları ve yüzde 51 ile yaklaşan seçimlerle ilgili kaygılar takip ediyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu