Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Bankacılık sektörü 2017

2017’nin ilk yarısında aktif büyüklük, kredi ve mevduatta önemli büyüme oranlan yakalayan bankaların kârlılığında ise rekor artış yaşandı, ikinci yanda KGF kullanımı ile kredi büyümesinin sınırlı olması ve kâr marjlarında bir miktar düşüş öngöriilse de genel olarak olumlu tablonun devamı bekleniyor. Altı aracı kurumun önerilerinde ise Garanti, TSKB, Vakıfbank ve YKB öne çıkıyor.


BlST-100’ün 29 Ağustos’ta 110.423 ile rekorunu tazelemesinde, ilk yarı bilançoları da etkili oldu. Bilançoların tamamlanmasıyla biz de borsanın itici gücü olan bankaların bilançolarım analiz ettik. 18 bankanın aktifler, krediler, mevduat ve net kâr rasyolarmdaki görünümlerine tablomuzda yer verdik, ikinci yarı yıla dair beklentileri de derlediğimiz bankalar için altı aracı kurumdan öneri ve hedef fiyatlarını aldık.

BDDK’nın verilerine göre, 2017 yılı ilk altı ayda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 972 milyar TL, en büyük aktif kalem olan krediler 1 trilyon 919 milyar TL oldu. Böylece 2016 yıl sonuna göre aktif büyüklük yüzde 8,8, krediler yüzde 10,7 arttı. Mevduat, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artışla 1 trilyon 578 milyar TL’ye ulaştı.

KÂRDA TARİHİ ZİRVE

Sektörün 2017 ilk yarı net kârı ise 2016’nın ilk yarısına göre yüzde 33,2 artışla 25 milyar 355 milyon TL’ye yükseldi. 2017 ilk yarıdaki net kâr, tüm zamanların en yüksek ilk yarı net kâr rakamı olarak kayıtlara geçerken, 2014’ün tamamında elde edilen 24 milyar 610 milyon TL net kârı da geride bıraktı.

Bankaların ilk yarıda güçlü kârlılıkla dikkat çektiğini belirten uzmanlar, bunda Kredi Garanti Fo-nu’nun (KGF), ekonomiyi canlandırmak adına atılan adımların ve teşvik paketlerinin etkili olduğunu söylüyor. Bankaların ilk yarıda beklentileri aştığını belirten uzmanların önerilerinde ise Garanti, TSKB, Vakıfbank ve YKB öne çıkıyor.

HANGİ BANKALAR?

Ak Yatırım’ın bankacılık analisti Hakan Aygün, bankaların ikinci çeyrek sonuçlarında dikkatini çeken noktaları; önceki çeyreğe göre net faiz gelirlerinin yüzde 15,5, spesifik provizyon giderlerinin yüzde 21 gerilemesi, genel karşılık giderlerinin düşmesi olarak sıralıyor. Takipteki alacak tahsilatlarından kaynaklanan gelirlerin güçlü kalmasını da olumlu değerlendiriyor.

Albaraka Türk’ün beklentinin yüzde 31 üzerinde net kâr elde ettiği bilgisini veren Hakan Aygün, “YKB ve Vakıfbank’m net kârları beklentinin yüzde 6 üzerinde olmakla birlikte, tahminlerimize yakın geldi” diyor. ikinci çeyrekte Iş Bankası’mn net kârının tahmininin yüzde 8 ve piyasa beklentisinin yüzde 4 altında kaldığının altını çizen Aygün’e göre bu durum, marjlar ve faaliyet giderlerindeki baskının tahminlerden güçlü olmasından kaynaklanıyor.

PERFORMANSTA YÜKSELİŞ VAR

Yatırım Finansman’ın kıdemli bankacılık analisti Gökay Böbek, Akbank, Albaraka Türk, Garanti, Halkbank, Vakıfbank ve YKB’nin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13 kâr artışıyla, yüzde 5 olan beklentisinin üzerinde performans gösterdiğini söylüyor.

2016 ikinci çeyrekte kaydedilen Visa gelirleri hariç yıllık kâr artışının ise yüzde 30 olduğuna dikkat çeken Böbek, öz kaynak kârlılığının da son 12 ayda yüzde 13,2’den yüzde 15,3’e yükseldiğini kaydediyor. Garanti’nin bu dönemde daha iyi performans gösterdiğini düşünen Gökay Böbek, sonuçların ardından yaptığı revizyonları ise şöyle aktarıyor:

“Bankalarda 2017 toplam kâr artış beklentimizi yüzde 26’dan yüzde 29’a güncelledik. Halkbank ve Albaraka Türk, kâr beklentilerinde en yüksek revizyon yaptığımız bankalar oldu. Vakıfbank için 2017 kâr beklentimiz, piyasadaki ortalama beklentinin yüzde 9 üzerinde.” Gökay Böbek, Garanti, Halkbank, Va-kıfbank ve YKB’den ‘Endeks Üzeri Getiri’ bekliyor.

RİSK UNSURLARI

Peki, ikinci yarıya dair öngörüler neler? Ahlatçı Yatırım’ın araştırma uzmanı Muammer Demir, yılın geri kalanında, makroekono-mik verilerdeki iyileşmenin reel ekonomiyi destekleyeceği öngörüsü ve artan yabancı ilgisini sektör açısından olumlu olarak değerlendiriyor. Ancak Demir’e göre, global merkez bankalanmn atacağı adımlar, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik gelişmeler ve ABD-Kuzey Kore gerginliği risk iştahını artırarak bankacılık sektörü açısından risk oluşturuyor. Muammer Demir, kurda ve faizlerde yaşanabilecek artışların ilerleyen dönemde bankacılık sektörü üzerinde maliyetlerde artışa ve kâr marjlannda düşüşe neden olabileceğini de düşünüyor. Akbank ve YKB ise beğendiği banka hisseleri arasında yer alıyor.

ÖZEL Mİ KAMU MU?

TEB Yatırım’ın kıdemli bankacılık analisti Övünç Gürsoy, üçüncü çeyrekte banka kârlarının baskılanacağını öngörüyor. Bu öngörünün nedenlerini de TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki mevsimsel düşüş, TL kredi mevduat makasının daralması, kredi artışıyla şişen karşılık giderleri ve swap kullanımındaki artışla ortaya çıkan sermaye piyasası zararlan olarak sıralıyor.“Kamu bankaları kârlılıkta özel bankaların gerisinde kalabilir” diyen Gürsoy, üçüncü çeyreğin sonuna doğru TL kredi mevduat makasının özel bankalarda toparlanmasını bekliyor. Övünç Gürsoy; Akbank, Albaraka, Garanti, Halkbank, Iş, TSKB, Vakıf-bank ve YKB’nin 2017’yi toplamda yüzde 28 kâr büyümesiyle kapatmasını bekliyor.

İkinci yarıda bankalar için daha temkinliyiz
Dr. Vedat Mizrahi ÜNLÜ & Co. Araştırma Direktörü

BEKLENTİLERİ AŞTI: 2017 ikinci çeyrekte bankalar, KGF’nin etkisiyle iyi performans göstermeye devam etti. 2017 ilk çeyreğe göre yüzde 10’luk kâr daralması olsa da 2016’nın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 10’luk kâr artışı gerçekleşti. 2017’nin iik yarısını 2016’nın ilk yarısıyla karşılaştırdığımızda ise yüzde 32’lik kâr artışı ortaya çıkıyor. Bankaların ilk yarıda beklentileri aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

HANGİLERİ ÖNE ÇIKTI?; İlk yarıda Vakıfbank ve Halkbank, diğer bankalara göre bir adım öne çıktı. İlk yarıda yıllık kâr artışı Vakıfbank’ta yüzde 92, Halkbank’ta yüzde 42 oldu. İkinci çeyrek özelinde ise Akbank’ın ve Garanti’nin dikkat çektiğini görüyoruz.

SINIRLI KREDİ BÜYÜMESİ: İlk yarıda KGF’nin etkisiyle bankaların kredi verme iştahı arttı. Bu dönemde KGF kullanımı beklentileri aşarken, çoğu banka limitlerine kısa sürede yaklaşmış oldu. Bundan sonraki KGF kullanımının, limitlerin artmayacağını varsayarak, çok daha sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kredi büyümesi de ikinci yarıda, ilk yarıya kıyasla sınırlı kalabilir.

ENFLASYONA DİKKAT: Yılın geri kalanında bankalar için daha temkinli bir görüşümüz var. Yıl başından bu yana artan mevduat maliyetlerinin etkisini üçüncü çeyrekte de görebiliriz. Banka hisse senetlerindeki yükselişin devam etmesi için ise öz sermaye maliyetinin aşağı gelmesi gerekiyor. Ancak enflasyonun yüksek seyri, bunun kısa vadede çok mümkün olmadığını gösteriyor.

GARANTİYİ BEĞENİYORUZ: ABD Merkez Bankasfmn (FED) faiz artışını 2018’e ertelemesi ve kurun mevcut seviyelerde kalması bankacılık sektörünü desteklemeye devam edecek. İkinci yarıda, en yüksek öz sermaye kârlılığına sahip bankaların başında gelen Garanti Bankası’nın diğer bankalara kıyasla daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Garanti, Halkbank, TSKB’de ‘alım’ öneriyoruz.

SEKİZ BANKANIN ÖZEL ANALİZİ

Akbank: İlk yarıda net faiz, net komisyon ve ücret gelirlerindeki artış ile karşılık giderindeki düşüş kârı artırdı, İyi durumdaki aktif kalite görünümü, kârlılığı destekleyecek.

Albaraka Türk: 25 milyon TL gelen ticari kârın etkisiyle ikinci çeyrekte net kâr beklentileri aştı. Öz kaynak kârlılığı ilk çeyrekteki yüzde 7’den yüzde 18’e çıktı. Aktif kârlılık, iyileşme belirtileri gösteriyor.

Garanti Bankası: Aktif kalitesinin iyi durumu ve provizyon yükünün düşüşü ikinci çeyrekte kârlılığı olumlu etkiledi. Bilançosu sermaye ve likidite anlamında güçlenen banka, yukarı potansiyel taşıyor.

Halkbank: Provizyon giderleri ve komisyon gelirleri, olumlu gelişim gösteriyor. Sermaye yeterlillik oranı 50 baz puan artışla yüzde 14’e yükselen banka, iyi görünüm sunuyor.

İş Bankası: Kredi kalitesi güçlü seyrediyor. Takibe dönüşüm hızındaki yavaşlama ve provizyon giderlerindeki düşüş, kârlılığı destekliyor.

PTSKB: Kredi büyümesi ve TÜFE’ye endeksli kağıt getirileri, güçlü. İkinci çeyrekte takibe dönüşen kredi bulunmaması, provizyon yükünü rahatlattı, maliyet etkinliği öz kaynak kârlılığına katkı sağladı.

Vakıfbank: Güçlü kârlılığa sahip. İkinci yarı için marj ve kredi kalitesindeki görünümün olumlu olmasıyla, yukarı yönlü potansiyeli var.

YKB: Faaliyet giderleri kontrol altında, sermaye rasyoları rahat durumda. Aktif kalite görünümü ve tahsilat performansı iyileşiyor.

CEREN ORALEtiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu