Girişimcilik Haberleri

Aktif Bank Genç Girişimcilere Destek Veriyor

Genç girişimcilere verdiği destekle dikkat çeken Aktif Bank’ın Genel Müdürü ve Şirketler Yönetim Kurulu Başkam Dr. Önder Halisdemir, “Girişimcilik ekosistemine katkımız artarak sürecek” diyor…

onderMELEK yatırımcılar için bu hafta çok önemli. 15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul’da Avrupa Melek Yatırım Forumu düzenleniyor. Forum’un ana sponsorluğunu Aktif Bank üstlendi. Banka, son yıllarda özellikle genç girişimcilere yönelik verdiği destek, düzenlediği etkinlikler ve yatırımcı dünyası ile girişimciler arasında köprü olma açısından benzersiz bir konumda yer alıyor. Girişimci öyküsü, yönetim felsefesi ve girişimcilere verdiği destek ile dikkat çeken Aktif Bank Genel Müdürü & Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir ile Forum vesilesiyle Türkiye’deki girişimcilik iklimini ve kurumunun bu alanda yaptıklarını konuştuk…

Türkiye’de girişimcilere yeterince destek veriliyor mu?

Türkiye’de girişimcilik, melek yatırımcılık, girişim sermayesi kavramları aslında var olan fakat son zamanlarda yaygınlaşmış kavramlar. Başta TÜBİTAK, KOS-GEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere artan devlet teşvikleri ve Hazine Müsteşarlığının 2013 yılında başlattığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi ile ilgi arttı. Melek yatırımcı vergi teşviki sağlayan ülkeler arasında Türkiye, yüzde 75-100 vergi indirim oranı ile birinci sırada yer alırken, yüzde. 30-50 vergi indirim oranı ile İngiltere ikinci sırada. Kamu ku-rumlarımn yanında özel sektörün de risk alarak girişimciliği desteklemesi gerekiyor. Kamu tarafından desteklenen girişimler, özel sektörden yatırım alamadığı ve ürünlerini satamadığı sürece hayatta kalamıyor.


Girişimciler ne tür zorluklarla karşılaşıyor? Bunları aşmak için ne yapılmalı?

Genel olarak gözlemlenen problemleri, iş fikrini doğru projelendirememek (planlama ve finansal bilgi konusunda yetersizlik), yatırımcının dilinden konuşamamak ve çıkış stratejisini belirleyeme-mek olarak sıralayabiliriz. Türkiye’de fikir konusunda herhangi bir problemimiz yok. Eksik olan, iş fikrini kağıda dökmek ve doğru bir şekilde projelendirmek. İş planında ve yatırımcılar için hazırlanacak sunumlarda hizmetin/ürünün doğru tanımlanması, finansman ihtiyacının net bir şekilde anlatılması ve doğru bir akış planının olması oldukça önemli.

Projenin veya iş fikrinin yenilikçi ve uygulanabilir olmasının yanında, o fikri gerçekleştirecek ve yatırımcıya getiri sağlayacak etkin yönetim ekibi, yatırımcının dikkat ettiği kriterlerin başında gelir. Diğer iki önemli husus ise, sürdürülebilir gelir potansiyeli ve doğru zamanda çıkış fırsatıdır.

Bankalar girişimcilere destek olması için hangi şartları arıyor?

Girişimcilik konusunda birkaç bankanın çalışmaları dışında henüz etkin olarak faaliyet gösteren bir banka yok. Bankalar varoluşları gereği riski minimum seviyede tutmak adına, girişimcilere sağlanan kredi ve destekler karşılığında teminat talep ediyor. Fakat girişimcinin çoğu zaman bunu karşılayacak birikimi olmuyor ya da kişisel varlığını risk etmek istemiyor. Bu nedenle piyasadaki mevcut finansal desteklerden yararlanamıyor. Biz Aktif Bank olarak bu problemin çözümüne yönelik ‘Argefinans’ ürününü çıkardık. TÜBİ-TAK/TEYDEB’den destek almaya hak kazanmış girişimcilere teminatsız teminat mektubu sağlayarak özellikle başlangıç aşamasındaki girişimcilerin önemli bir problemine cevap veriyoruz.

Aktif Bank girişimcilere destek konusunda hangi adımları atıyor?

2012 yılından bu yana girişimcilik alanındaki çeşitli etkinliklere destek veriyoruz. “Bir Fikrin mi Var?” yarışmasına ana sponsor ve yatırımcı olarak desteğimiz sürüyor. Yarışmada geçen sezon finalistlerinden biri olan ve mağazalarda müşteri verilerini analiz ederek raporlara dönüştüren ‘Shoop’ projesine yatırım sürecini tamamladık. Dünyaca ünlü girişimcilik yarışması ‘Seed Stars World’te ana sponsor, lokal partner ve jüri olarak yer aldık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-kanlığı’nm organize ettiği ve 120 girişimcinin katıldığı ‘Tekno Girişim Zirve -si’ne sponsor olduk. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından yürütülen ‘Global Cleantech Innovation Programı’ kapsamında girişimcilere mentor olarak destek verdik.EBAN Melek Yatırımcı Bulma Kıla-vuzu’nu Türkiye’ye uyarladık. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlenen ‘İlk İşim Girişim’ insiyatifini başlattık. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Enterprize Girişimcilik Yarışması ve Borsa Yarışması’na sponsor ve destekçi olduk.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu