Girişimcilik Haberleri

AB’den proje geliştiren KOBİ’ye 500 bin euro hibe

ab hibeAvrupa Birliği (AB) COSME Programı, “Genç Girişimciler İçin ERASMUS Programı” kapsamında KOBİ’lerin de yararlanabileceği fırsatlar var. Program kapsamında KOBİ’lere hibe desteği veriliyor. Program 2014-2020 yılları arasmda uygulanacak. Programm toplam bütçesi 2 milyar 300 milyon euro. Bu bütçeden 2014 için ayrılan pay 4 milyar 120 milyon euro. Proje başına en fazla verilecek hibe miktarı ise 500 bin euro olarak belirlenmiş. Söz konusu program Türkiye’de COSME Programı’nın ulusal koordinatörü konumunda bulunan KOSGEB tarafından yürütülecek.

COSME Programı, KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesini hedefliyor. Özetle KOBİ’ler ve girişimcilere dönük projeler desteklenecek. Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak. Programı uygulamaya talip konsorsiyumlar arasından seçim gerçekleştirilecek. Konsorsiyumların en az dört farklı katılımcı ülkeye ait en az beş bağımsız yasal birimden oluşması gerekiyor. Bir ortağın birden fazla teklife katılımına izin verilmiyor. Aksi takdirde bu ortağm yer aldığı tüm teklifler geçersiz sayılıyor. Koordinatör ve diğer ortakların aynı uygunluk kriterlerini sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, çağrıya başvuruda bulunacak kurumların çağrı kapsamında “ana faaliyet alanı iş dünyasını, işletmeleri ve girişimcileri destekleyen herhangi bir kamu veya özel kuruluş” olarak belirlenen hedef kurum tanımına uygun olması şartı aranıyor. Buna göre ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları ve diğer meslek kuruluşları, dernekler, inkübatörler, iş destek ağları, destek hizmeti sunan kamu veya özel kurumlar başvurabiliyor. Proje teklifleri sadece elektronik olarak 17 Temmuz 2014 saat 17.00’ye kadar yapılacak.


Bu program sayesinde KOBİ’lerin uluslararası tecrübelerini artırma fırsatı bulacaklarına dikkat çeken İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi KOBİ Geliştirme ve Rekabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Asuman Sönmez, “Program, KOBÎ’lerin Türkiye dışında iş dünyasının hangi tür faaliyetler içinde bulunduğunu birebir, yerinde ve

uygulamalı olarak görmesi açısından büyük önem taşıyor. Diğer taraftan program sayesinde kurulan ilişkiler, dış piyasaları bilen ve ihracat yapmaktan korkmayan patronların zamanla iş dünyasında yerlerini almalarını da sağlayacak. Bu durum ülkemizin dış ticaret dengesinin ihracat lehine yön değiştirmesi açısından da önemli” diyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu