Haberler

AB’den KOBI yararına proje geliştirenlere hibe

Avrupa Birliği (AB), “İşletmelerin ve KOBPlerin Rekabet Edebilirliği Programı99 kapsamında KOBPlerin yararına ve girişimciliğin geliştirilmesine dönük projelere hibe yoluyla destek veriyor. Geri ödemesi yok. Toplam bütçe 2 milyar 300 milyon euro.


ŞİRKETLER rekabet güçlerini koruyabilmek için teknolojik ürün ve süreçlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Büyük ölçekli şirketler için sorun yok. Onlar ellerindeki muazzam imkanlarla sorunlarını en azından teknolojik düzeyde çözebiliyor. Ancak KOBİ’ler için aynı durum söz konusu değil. KOBİ’ler ellerindeki kısıtlı imkanlar nedeniyle yeterince Ar-Ge çalışması yapamıyor, ürün ve hizmetlerini yenileyip geliştiremiyorlar. Bu engeller rekabet gücünü artırmak için gerekli programların uygulanamaması, yönetim, ino-vasyon ve Ar-Ge alanlarında yaşanan sıkıntılar şeklinde sıralansa da ülkemizdeki KO-Bİ’lerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun öncelikle finansman.

ab hibe

Eğer siz de projelerinize finansman bulmakta problem yaşıyorsanız, işte size büyük bir fırsat. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında, Brüksel’de imzalanan “işletmelerin ve KOBI’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME), KOBt’ler ve girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor. COSME Programı ile ilgili anlaşma AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır tarafından imzalandı. Peki, bu programa kimler başvurabilir? Hibe desteği için herhangi bir sektör sınırlaması var mı? Söz konusu programdan yararlanmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? işte ayrıntılar…

ULUSAL KOORDİNATÖR: KOSGEB

Program Türkiye’de COSME Programı’nın ulusal koordinatörü konumunda bulunan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı) tarafından yürütülecek. Program, KOBt’lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesini hedefliyor. Özetle KOBI’ler ve girişimcilere dönük projeler desteklenecek. COSME Programından Türkiye’deki tüm KOBİ’ler, yasal kurum ve kuruluşlar, girişimciler yararlanabilir. Ayrıca ‘Genç Girişimciler İçin ERAS-MUS Programı’ kapsamında, girişimler arasında kurulacak olan işbirliklerine yönelik desteklenecek olan projelere bireysel başvurular yapılabilecek.

Bu program sayesinde KOBl’lerin uluslararası tecrübelerini artırma fırsatı bulacaklarına dikkat çeken İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi KOBI Geliştirme ve Rekabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Asuman Sönmez, “Program, KOBt’lerin Türkiye dışında iş dünyasının hangi tür faaliyetler içinde bulunduğunu birebir, yerinde ve uygulamalı olarak görmesi açısından büyük önem taşıyor. Diğer taraftan program sayesinde kurulan ilişkiler, dış piyasaları bilen ve ihracat yapmaktan korkmayan patronların zamanla iş dünyasında yerlerini almalarını da sağlayacak. Bu durum ülkemizin dış ticaret dengesinin ihracat lehine yön değiştirmesi açısından da önemli” diyor.

HER ÇAĞRININ İÇERİĞİ FARKLI

COSME Programı’nın genel yapısı Avrupa Birliği’nin diğer hibe programları gibi. Yani bir konu kapsamında açılan çağrılara ilgili birimlerce proje başvurusu yapılacak. Çağrı kapsamında başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılabiliyor. Programı uygulamaya talip konsorsiyumlar arasından seçim gerçekleştirilecek. Konsorsiyumların en az dört farklı katılımcı ülkeye ait en az beş bağımsız yasal birimden oluşması gerekiyor. Bir ortağın birden fazla teklife katılımına izin verilmiyor. Aksi takdirde bu ortağın yer aldığı tüm teklifler geçersiz sayılıyor. Koordinatör ve diğer ortakların aynı uygunluk kriterlerini sağlaması gerekiyor. Ayrıca, çağrıya başvuruda bulunacak kurumlarm çağrı kapsamında “ana faaliyet alanı iş dünyasmı, işletmeleri ve girişimcileri destekleyen herhangi bir kamu veya özel kuruluş” olarak belirlenen hedef kurum tanımına uygun olması şartı aranıyor. Buna göre ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları ve diğer meslek kuruluşları, demekler, inkübatörler, iş destek ağları, destek hizmeti sunan kamu veya özel kurumlar başvurabiliyor. COSME Programı ile aracı kuruluşların projelerinin nihai yararlamcısı ise KOBI’ler olacak.

TEKLİFLERİ TAKİP EDİN

COSME Programı kapsammda açılacak çağrılar farklı sektörlerle ilgili olabiliyor. Bu nedenle her teklif çağrısını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Açılan çağrılar kapsammda başvuru sahiplerinde aranan nitelikler, proje içeriğinin öncelikli hedefleri ilan ediliyor. COSME Programı’mn ana hedefleri şu şekilde sıralanıyor:

• KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması.

• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi.

• Çerçeve koşulların geliştirilmesi.

• Girişimciliğin teşvik edilmesi.

Bu nedenle söz konusu çağrılardaki tanımlara göre proje hazırlanması şansınızı artırabilir. Başvuru sahibi ve ortaklarının tümünün uygunluk kriterlerini sağlaması bekleniyor.COSME Programı teklif çağrılarına http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca çağrılara ilişkin duyurulara www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşmanız mümkün.

GEREKSİNİMLER TEK ELDEN KARŞILANIYOR

COSME Programı çağrılarına başvuru yapabilecek birimler ana eylem konusuna göre değişebiliyor. Örneğin, pazarlara erişim ana eylemi kapsammda Avrupa İşletmeler Ağı çağrı teklifi yayımlanmış. Bu kapsamda kurulan Avrupa işletmeler Ağı, Avrupa ve ötesindeki KOBt’lerin inovasyon ve iş gereksinimlerinin tek elden karşılanması amacıyla oluşturuldu. Bu ağ, KOBİ’leri daha rekabetçi hale getirmeye yönelik olarak tasarlanmış nitelikli iş ve inovasyon destek hizmetlerini ücretsiz olarak KOBİ’lere ulaştırıyor.

Bu hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanıyor: AB programlan ve fon olanakları hakkında bilgilendirme, rehberlik ve özel uyarlanmış destek hizmetleri, teknoloji tetkikleri ve teknoloji transferi, iş ortaklarının bulunması. Bir diğer örnek olarak COSME Programı finansman eylemi altında açılan çağrıları göstermek mümkün. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu tarafından çağrıya başvuran ve seçilme başarısını gösteren finansal aracılara (garanti kuruluşları, bankalar, leasing kuruluşları), KOBÎ’lere daha fazla kredi ve leasing imkanı sunabilmeleri konusunda destek olunacak.

Fikri IŞIK / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Etkin projeler bekliyoruz

COSME Programı, KOBİ’lerin doğrudan finansman sağlayabileceği bir yapı değil.

Ancak program KOBİ ve girişimcilere atılım zamanlarında finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar için çok cazip fırsatlar barındırıyor. Türk girişimcilerin ve yatırımcıların, COSME Programı’nın sunduğu çağrılara etkin projelerle cevap vermelerini bekliyoruz. Bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı], COSME konusunda ulusal koordinatör kuruluş olarak tekrar yetkilendirildi. COSME Programı’nda, Türkiye tarafından teklif verilebilecek çağrıların tamamının ilgili taraflara duyurulmasını hedefliyoruz. Açılan çağrıların yüzde 10’una Türkiye’den teklif verilmesi ve 70 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu