Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

21 elektrik dağıtım bölgesine 9 milyar TL’lik yatırım yapılacak

21 elektrik dağıtım bölgesinde büyük bölümü akıllı uygulamalardan oluşan yaklaşık 9 milyar TL’lik yatırım yapılacak. Dağıtım şirketleri 2015 yılına kadar tamamlayacakları yatırımlar için binlerce yeni eleman alacak…


AKILLI telefon, akıllı bina, akıllı sistemler derken artık elektrik şebekeleri de akıllanmaya başladı. Özellikle özelleştirme sonrasında tamamı özel sektör tarafından işletilmeye başlanan elektrik dağıtımında ‘akıllı’ dönem başlamış durumda. “Akıllı şebeke’ içinde birçok unsuru barındırıyor. Ancak işin özünde şebekenin uzaktan izlenmesi ve kontrolü var. Şebekedeki kaynak akışının en az kayıpla verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. Başka bir ifadeyle şebeke içerisindeki sistemlerin dışarıdan müdahale olmaksızın, önceden tanımlanmış talimatlar çerçevesinde birbirleri ile haberleşmesi ve koordineli bir şekilde çalışması olarak da tanımlamak mümkün.

elektrik dagitim sirketleri

Akıllı şebekeler içerisindeki en önemli uygulamalar kontrol merkezinde yer alıyor. Örneğin en yaygın olanları SCADA (Gözetimli Kontrol ve Veri Akışı), DMS (Dağıtım Yönetim Sistemi), OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri) ile MDM (Sayaç Veri Yönetimi). Bu sistemlerin çalışabilmesi için RTU, röle, akıllı sayaç gibi tüm aktif saha cihazlarının haberleşebilmesi ve belli bir standartta olması şart. Ayrıca tüm bu sistemlerin altyapı olarak kullandığı ve sağlıklı çalışmaları için vazgeçilmez olan coğrafi bilgi sistemleri de akıllı şebeke uygulamalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

EPDK ZORUNLU TUTUYOR

Son dönemde hızlanan akıllı şebeke uygulamaları enerji sektöründe verimliliği artırmanın en önemli koşulu olarak görülüyor. Nitekim 2012-2023 arasını kapsayan strateji belgesinde de bu konu yer alıyor. Dağıtım şirketlerine bu konuda hedefler koyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) özellikle akıllı sayaca geçilmesi zorunluluğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin yatırımların başlatılmasına yönelik de düzenlemeler bulunuyor. Dağıtım şirketlerine uzaktan ölçme ve kontrol sistemleri için gerekli altyapı ve teknoloji yatırımları da EPDK’nm koyduğu zorunluluklardan.

EPDK tarafından verilen bilgiye göre, 2011-2015 yılları arasında 21 dağıtım bölgesinde toplam 8 milyar 465 milyon TL’lik şebeke iyileştirme yatırımı yapılması öngörülüyor. Aynı dönemde akıllı şebeke yatırımlarının
tutarının ise 828 milyon 723 bin TL olması bekleniyor.

“AKILLI SAYAÇLAR KRİTİK”

EPDK Tarifeler Dairesi Başkam Mehmet Ertürk, 2011 yılında başlayan süreçte şu ana kadar akıllı şebeke uygulamaları için dağıtım şirketleri tarafından 540 milyon TL’lik yatırım yapıldığına dikkat çekiyor. 2015 yılından sonra yeni hedefler konulacağını ve teknolojik iyileştirmelerin süreceğini söyleyen Ertürk’ün verdiği bilgiye gore, EPDK tarafından elektrik dağıtım şirketleri için uzaktan sayaç okuma limitleri belirlenmiş durumda. Bu kapsamda gerekli haberleşme opsiyonuna ve diğer sistem özelliklerine sahip akıllı sayaçların bir kısmı sahada kurularak işletmeye geçti. Büyük bölümünün ise kurulumu devam ediyor. Buna karşın akıllı şebeke kavramının aslında sınırları olmayan, nerede biteceği belli olmayan karmaşık bir bütün olduğunu da vurgulayan Ertürk, kesin bir hedef koymanın zorluğuna da dikkat çekiyor.

Ertürk’ün verdiği bilgiye göre, şu anda Türkiye’de 26 milyon 757 bin 694 sayaç kullanılıyor. Bu sayaçların 144 bin 534 adedi OSOS kapsamında tesis edilmiş sayaçlar. OSOS kapsamındaki bu sayaçların 110 bin 420’si sadece okuma amaçlı kullanılıyor. Toplam sayaçların yüzde 0.56’sma tekabül eden bu sayaçların yıllık toplam tüketimi 30 milyar 838 milyon 892 bin 793 kilovat -saat. Yani bu sayaçlardan geçen tüketim miktarı Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 27’sine denk geliyor.

“LİSANSSIZ ÜRETİMİ ARTIRACAK

21 elektrik dağıtım şirketini bünyesinde barındıran Elektrik Dağıtıcıları Derneği (Elder) Başkanı Nihat Özdemir, özelleştirme sürecinin akıllı şebeke yatırımlarını hızlandırdığını belirterek bunun EPDK mevzuatıyla da öncelikli hale geldiğini söylüyor.

Özdemir, Elder bünyesinde akıllı şebeke çalışma grubu oluşturduklarına dikkat çekerek, dağıtım şirketlerinin ortak hareket etmesi ve teknoloji yatırımlarım birlikte yapması için çaba sarf ettiklerini ifade ediyor.

Özdemir’e göre, akıllı şebekeyle ilgili birçok çözümü yerli üreticilerin de etkin katılımıyla Türkiye’de geliştirmek ve sunmak mümkün. Diğer bir kritik unsur da yol haritası. Keza tüm akıllı şebeke çözümlerini eşzamanlı uygulamak mümkün değil. Başta finansman olmak üzere birçok kısıt söz konusu. Yol haritasını belirlerken tüketici ihtiyaçları kadar yerli üretim yetkinliğini de değerlendirmek gerekiyor.

Nihat Özdemir’in dikkat çektiği önemli bir diğer konu da akıllı şebeke uygulamalarının yenilenebilir ve lisans-sız küçük ölçekli yatırımlara yapacağı olumlu etki. Bilindiği üzere 1 MW’nin altı lisanssız projelerin elektrik şebekesine bağlanması sorun olabiliyor. Şebekenin mevcut altyapısı ve teknolojisi buna elvermeyebiliyor. İşte Özdemir’e göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının sorunsuz şekilde dağıtım şebekesinin bir unsuru haline gelmesi, akıllı şebeke ile hedeflenen kazanmaların en önemlileri arasında bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde akıllı şebeke ile ilgili çözümlerin tamamı tüm dünyada olduğu gibi dağıtım şirketleri tarafından Türkiye’de de hayata geçirilmiş olacak.

REKABET AVANTAJI

2016 yılından itibaren tarife kavramının kalkacağına dikkat çeken Elder Başkam Özdemir, bu tarihten sonra tüm tüketicilerin yüzlerce tedarikçi arasından diledikleri tarifeyi seçip elektrik temin edebileceğini hatırlatıyor.

Ancak gerek tüketici gerekse tedarikçiler açısından piyasanın sağlıklı işleyebilmesi için başta akıllı sayaç olmak üzere akıllı şebeke uygulamalarının yaygınlaşması önemli. Bu uygulamalar yaygınlaştıkça rekabet artacak, tüketiciler daha fazla seçeneğe sahip olacak. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak gerekiyor. Akıllı şebeke uygulamaları ucuz değil ve bu yatırım maliyetlerinin bir kısmı doğal olarak tüketiciye yansıyacak…

BOĞAZİÇİ, AKDENİZ, ÇAMLIBEL, ULUDAĞ
“Binlerce yeni iş yaratılacak”

Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel ve Uludağ elektrik dağıtım bölgeleri Cengiz-Limak ve Kolin (CLK) ortaklığı tarafından işletiliyor. Boğaziçi, İstanbul Avrupa Yakası’m kapsıyor. Akdeniz Elektrik, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsıyor. Çam- tNtKJI lıbel Elektrik, Sivas, Tokat ve Yozgat illerini, Uludağ Elektrik ise Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’yı içeriyor.

CLK Enerji Teknik Koordinatörü Sami Kovancı’nm verdiği bilgiye göre, Çamlı-bel ve Uludağ dağıtım bölgeleri 2010 yılında Akdeniz ve Boğaziçi dağıtım bölgeleri ise 2013 yılında devredildi. Devir süreciyle birlikte şebeke yatırımlarına başlandı. 2015 yılma kadar 1.2 milyar TL yatırım planlanıyor. Bu yatırımların yüzde 48’i kapasite artışı, yüzde 15’i yenileme ve yüzde 5’i ise iyileştirme çalışmalarından oluşuyor. Akıllı şebekeye ilişkin yatırımlar ise şebeke işletim sistemi kapsamında değerlendiriliyor. Entegre Bilişim Projesi adı altında ihale süreci devam ediyor. Ağırlıklı olarak 2014-2015 arasında, 4 dağıtım şirketiyle birlikte yapılacak.

EPDK tarafından CLK’nm işlettiği dört dağıtım bölgesi için 2015 yılma kadar 1.9 milyar TL yatırım bütçesi belirlenmiş durumda.

Sami Kovancı, bu rakamın TÜFE oranında artmasıyla 2014 yılında 2.4 milyar TL’ye tekabül ettiğini söylüyor. Bu yatırımların yarısı şu ana kadar gerçekleştirildiği için 2015 sonuna kadar 1.2 milyar TL daha yatırım yapılması öngörülüyor. Kovancı bu büyüklükte bir yatırımın malzeme üretiminde, nakliyesinde, saha montajlarında ve yan işkollarıyla beraber önemli oranda yeni istihdam sağlayacağım ifade ediyor.

BAŞKENT, ANADOLU YAKASI, TOROSLAR
20 bin sayaç uzaktan okunuyor

Başkent, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar dağıtım bölgeleri Sabancı Grubu bünyesindeki EnerjiSA tarafından işletiliyor. Başkent Elektrik Dağıtım, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu illerini kapsıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım ise, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerini, içeriyor. EnerjiSA’dan verilen bilgiye göre, 14 ilde 20 milyon aboneye elektrik dağıtımı yapılıyor. Mevcut elektrik şebekesinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra, akıllı şebeke ve Ar-Ge çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Başkent, Ayedaş ve Toroslar dağıtım bölgeleri için SCADA, altyapı adaptasyon, coğrafi bilgi sistemleri, OSOS, dağıtım otomasyonu, kalite izleme ve özel iletişim ağı başta olmak üzere, akıllı şebeke projeleri gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yaklaşık 350 milyon TL’lik bir yatırım öngörülüyor.Akıllı şebekeler konusunda Amerika Ticaret ve Gelişim Ajansı’ndan (USTDA) finansman sağlandı. Bu kapsamda, bugüne kadar tamamlanan yatırım projelerinin yaklaşık yarısı akıllı şebeke projelerinden oluşuyor. SCADA ile ilgili özelleştirme öncesi başlatılan çalışmalar tamamlandı ve üzerine iki proje daha sonuçlandırıldı. Şu anda Başkent Elektrik Dağıtım bölgesinde yaklaşık 900 nokta kontrol merkezi üzerinden gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Proje kapsamında entegrasyon çalışmaları yapılarak 2014 yılında kesinti yönetim sistemi ayrıca devreye alınacak. Bu arada İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar bölgelerinde de mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve benzer bir sistemin kurularak entegre hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. OSOS projesi kapsamında, bugün itibariyle yaklaşık 20 bin sayaç uzaktan okunabiliyor ve endeks verileri anlık olarak takip edilebiliyor.

Başkent EDAŞ bölgesinde toplam 140 noktaya mobil güç kalitesi ölçüm cihazı tesis edildi. Bu iş kapsamında, tüm gerekli donanım ve yazılımları ile birlikte bir veri yönetim sistemi kurularak gerekli raporların, trend grafiklerinin, alarm ve olay kayıtlarının oluşturulması sağlandı.

Uzaktan sayaç okuma pilot projesi, 2013 yılı ikinci yarısında başladı. Proje kapsamındaki sayaçlarda endeks okuma, yük profili, açma/kesme, yük limitleme ve sayaçlara yapılan müdahalelerin tespitini uzaktan gerçekleştirebilme ve izleyebilme özellikleri bulunuyor. Bütün bu özellikler sayesinde sayaç operasyonlarında iyileştirmeler sağlayabilecek haberleşme teknolojilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK fon kaynaklı proje başvurulan yapılarak Ar-Ge ve pilot projelere de hız kazandırılacak.

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM
Kayıp kaçak oranı en düşüklerden

Akkök Grubu ve Çek merkezli CEZ şirketi tarafından ortak işletilen Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ) Sakarya, Bolu, Düzce illerini kapsıyor. SEDAŞ İcra Kurulu Başkam Bekir Sami Güven’in verdiği bilgiye göre, dağıtım bölgesi devir alındıktan sonra, 2011-2015 tarife dönemi için 313 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edildi. Sadece akıllı şebekeler için elektriğin şebeke üzerinden uzaktan izlenebilmesine imkan tanıyacak ve hızla müdahale sağlayacak SCADA projesi yatırımı için 40 milyon TL’lik ihale 2012 yılında gerçekleştirildi. 2009 yılı Şubat ayında gerçekleşen devirden 2013 yılı sonuna kadar 269.1 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Bunun 161.7 milyon TL’si şebeke yatırımlarından oluştu. Akıllı şebeke uygulamaları kapsamında ise, 2012 ila 2013 arasında otomatik sayaç sistemleri projesi için 8.5 milyon T L

SCADA projesi içinse 23.1 milyon TL harcama yapıldı. EPDK tarafından elektrik dağıtım şirketleri için her tarife döneminde verilen kayıp-kaçak hedefinin tutturuldu-ğuna dikkat çeken Güven’e göre, SEDAŞ, Türkiye’de kayıp kaçak oranı en düşük elektrik dağıtım şirketleri içinde yer alıyor. Şebeke yatırımlarıyla verimlilik sağlanırken, arıza bakım onarım hizmet kalitesi arttı. OSOS projesi ile SEDAŞ’m görev bölgesinde tüketimi gerçekleşen enerjinin yüzde 60’ı uzaktan okunur hale geldi. OSOS projesinin uygulanması kayıp kaçak açısından olumlu katkı sağlarken daha verimli bir çalışma ortamı yarattı. Bu arada Gebze’de SCADA projesini hayata geçiren SEDAŞ, projeyle enerji kesintilerini anında görmeyi ve daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor.

SCADA merkezinde, bilgisayar ve kumanda odasında dev ekranlarda, bölgenin tamamına ait şebeke bağlantıları görülebilecek. Dört ilde, SCADA projesi kapsamına alman trafo merkezleri, Gebze’de tamamlanma aşamasına gelen kumanda merkezi ile haberleşebilecek. Dört yılda tamamlanması hedeflenen proje için 40 milyon TL maliyet öngörülüyor.

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM
“Yatırımların üçte biri akıllı uygulamalar”

Alarko ve Cengiz İnşaat ortaklığı tarafından işletilen Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman illerini kapsıyor. MEDAŞ’tan verilen bilgiye göre, 2009 yılında özelleştirme devri yapıldıktan sonra 2013 sonuna kadar, kapasite artışı, yenileme, iyileştirme yük dağılım değişimine bağlı yatırımlar ve şebeke işletim siste-mi yatırımları gerçekleştirildi. Şebeke iyileştirme yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki oram yüzde 23 oldu. Akıllı şebeke yatırımları ise, şebeke sistem işletim yatırımları kapsamında yer alıyor. Bunun toplam yatırımlara oranı yüzde 7 civarında. Akıllı şebeke yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yaklaşık yüzde 3. Akıllı uygulamalar kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve hedefler hakkında şu bilgiler veriliyor: “SCADA/DMS uygulamasıyla enerjinin izlenebi-lirliliği ve kesintilere daha hızlı müdahalelerle işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

OSOS uygulamasıyla müşteri bazında yük akışlarının günlük olarak takibi, ölçüm hassasiyetinin sağlanması ve kaçak kullanımın önüne geçilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Coğrafi bilgi sistemi verilerinin toplanmasıyla ise, bakım planlarının gerçekleşmesi ve kesintilerin giderilmesi gibi işlemlerin mobil cihazlar kullanılarak gerçek zamanlı yapılması sağlanıyor.”

GÖKSU ELEKTRİK DAĞITIM
“13 milyon TL yatırım yapılacak”

Akedaş şirketi tarafından işletilen Göksu Elektrik Dağıtım Bölgesi, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerini kapsıyor. Akedaş, Mehmet Balduk başta olmak üzere bölgenin önde gelen işadamlarının kurduğu bir şirket. Akedaş Genel Koordinatörü Onur Hüda-yioğlu’nun verdiği bilgiye göre, şirketin 2011 yılında devredilmesinden bu yana AG/OG kompan-zasyon (voltaj ile akım arasındaki farkın sabit tutulması işlemi) ile DM/KÖK yapımları ve iyileştirmeleri yapıldı. İyileştirme yatırımları kapsamında 2013 sonuna kadar 8 milyon 866 bin TL harcama yapıldı. Ayrıca işletim sistemi yatırımları kaleminde yer alan SCADA, OSOS, coğrafi bilgi sistemi benzeri yatırımlara da aynı dönemde 6 milyon 466 bin TL harcandı. 2015 yılına kadar ise akıllı uygulamalar için yaklaşık 13 milyon 457 bin TL’lik yatırım yapılması öngörülüyor.

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM
“Yatırımlarda aslan payını alacak”

Kiler Holding ve Çalık Grubu tarafından işletilen Aras Elektrik Dağıtım şirketi, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, İğdır ve Kars illerini kapsıyor. Aras Elektrik Sistem İşletme Koordinatörü Hüseyin Öcal’m verdiği bilgiye göre, Aras bölgesi devir alındıktan sonra bugüne kadar ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik hatları yenilendi. Yapılan bakım çalışmalarıyla hatlar iyileştirildi. Enerji nakil hatlarına anali-zör montajları yapıldı. Elektrik şebekesinde yüksek ve alçak gerilim seviyesinde belirli bölgelere EPDK’nm öngördüğü şekilde elektrik kalitesini görmek için kalite kaydedici cihazların montajları yapıldı. Analizör ve kalite ölçümleri için yapılan işler akıllı şebeke yatırımlarını da kapsıyor. Ocal, önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımların daha çok akıllı şebeke uygulamalarından oluşacağını belirterek, bunların OSOS, SCADA ve coğrafi bilgi sistemleri gibi uygulamalar olacağının altını çizdi. Bu yatırımların toplam değerinin ise 11.5 milyon TL olduğunu belirtti.

YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM
“46 milyon TL harcadık, devamı geliyor”

Çalık Holding tarafından işletilen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ), Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerini kapsıyor. YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğ-lu’nun verdiği bilgiye göre, YEDAŞ şebeke yatırımlarının etkin, sürdürülebilir ve bölgesel kapasite gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılması amacı ile devir sonrası 5 ve 10 yıllık şebeke master planları yaptı. Yatırımlar, kapasite artışı, yenileme ve iyileştirme, akıllı şebeke yönetimi teknolojileri, bina, inşaat ve çevre alanındaki çalışmalarından oluşuyor. Bu kapsamda YEDAŞ, 2011-2013 yılları arasında toplam 285 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Bunların içinde akıllı şebeke yönetim teknolojilerinin payı 46.7 milyon TL’lik yatırımla yüzde 17 oldu.

Türkoğlu, bugüne kadar yapılan akıllı şebeke uygulamalarını şöyle özetliyor: “YEDAŞ şebekesi dijital ortama aktarılarak, dinamik ve analiz edilip güncellenebilir bir şebeke modeli oluşturuldu. Ülkemizde dağıtım sektöründe tam fonksiyonları ile gerçekleştirilen ilk sistem niteliğindeki S CAD A/D MS projesi ile YEDAŞ bünyesinde uluslararası teknolojik bilgi transferini kullanarak, sistem sürdürülebilirliğini sağlamak üzere uzman bir ekip oluşturuldu. Ayrıca, uzaktan sayaç okuma sistemi altyapısı SAP ile entegre edildi. 2013 yılında 2 bin adet sayaç otomatik uzaktan okuma kapsamına alındı. 2014 ve 2015 yıllarında ise, 50 bin adet sayacın OSOS kapsamına dahil edilmesi bekleniyor. 2012 yılında coğrafi bilgi sistemi altyapısı kuruldu. Bu sistemle saha iş yönetimi uzak terminallerle yapılarak iş verimliliği artacak ayrıca sürekli güncellenen abone lokasyon bilgileri ile kaçak veya abonesiz elektrik kullanımı da tespit edilebilir hale gelecek.”

2014 yılı için 121 milyon TL yatırım planlandığını belirten Türkoğlu, bunun yüzde 30’una karşılık gelen 36.7 milyon TL’lık kısmın akıllı şebeke uygulamalarından oluşacağını kaydediyor.

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK
Akıllı uygulamalarda öncü

Kayseri ve Civarı, Türkiye’nin ilk özel sektör elektrik dağıtım şirketi. Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Hidayet Atasoy’un verdiği bilgiye göre, 2009 yılından bugüne yaklaşık olarak 17 milyon 750 bin TL civarında bir şebeke iyileştirme yatırımı yapıldı. Bu kapsamda 10 bin 700 noktada uzaktan okuma sistemiyle sayaç ve enerji kontrolleri yapılıyor. Ana merkezlerde ‘smart grid’ yani akıllı şebekeye uygun şekilde modernizasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılıyor. Bu merkezlerde kullanılan tüm teçhizatlar akıllı şebekeye geçişe uygun olarak seçiliyor. Bu dönemde akıllı şebekeler için 11 milyon TL’lik harcama yapıldı. Bu kapsamda OSOS’un devreye girmesiyle ölçüm hataları azaltıldı ve kayıp/kaçak oranlarında çok ciddi düşüşler oldu. SCADA konusunda ilkleri gerçekleştiren kurumlardan biri olan KCETAŞ, 2015-2020 arasında 20 milyon TL’lik akıllı şebeke altyapı yatırımı yapmayı planlıyor.

Murat PINAR / EnerjiSA Operasyonlar Grup Direktörü
“Yazılımcılara çok iş var”

Elektrik dağıtım sektörü gelecekte daha niş ürünlerin hakim olacağı bir sektör olacak. Özellikle ICT (bilgi iletişim teknolojileri] alanında önemli bir hareketlilik yaşanacak. En çok, yazılımcılar ile bilgi teknolojisi şirketlerine iş çıkacak. Özellikle şirketlere özel küçük yazılımlar ve çözümler dikkat çekecek. Herkesin elinde farklı bir asset var. İşte bu nedenle, bütün bunları bir araya getirecek entegre uygulamalar lazım. Bunlar daha çok yerel partnerleri ilgilendiren şeyler. Haberleşme alanındaki teknolojiler çok öne çıkacak. Bunun dışında geleneksel elektrik ekipmanlarında örneğin trafo, kesiciler gibi ürünlerde çok büyük değişiklikler beklenmiyor. Bunlar yeni ürünlerin eklenmesiyle akıllanacak. Modemler ve yazılımlarla şebekeler akıllı hale gelecek. Bu bir pilot dönem. Yavaş yavaş ilerleyecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu